Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 16/05/2019: VNINDEX kiểm tra lại vùng 970+-_Trend_up tăng trở lại


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Thống kê cho thấy số lượng mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đã gia tăng trở lại. Khẳ năng sinh lợi tăng, dòng tiền money-in tiếp tục gia tăng. Một số mã khá cơ bản đột biến khối lượng tích cực như PTB, BMP, HAH… vẫn có thể xem xét đầu tư, đầu cơ lướt sóng ngắn hạn khi điều chỉnh. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn vẫn lơn hơn vùng bán, nhưng dư địa sinh lợi ngắn hạn đang giảm lại còn khoảng 5%+-. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX đã chạm vùng kháng cự 980 và điều chỉnh nhẹ, VNINDEX đã được nâng bậc xếp hạng tăng trưởng 2(*) trở lại, tuy nhiên thị giá trung bình 03 phiên liên tiếp vẫn chưa lớn hơn giá trị Short_value cũng như Short_value vẫn duy trì tăng trưởng. Cần nhắc lại: Xu hướng trung dài hạn, định giá đang tích lũy, và điểu kiện cần để đảm bảo xu hướng này có thể kết thúc tích lũy, kỳ vọng tăng trưởng trở lại chỉ được xác nhận khi xu hướng Short_value quay trở lại tăng trưởng, cũng như nhóm ngân hàng quay trở lại tăng trưởng. 

    +  Dự kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ điều chỉnh kiểm tra lại hỗ trợ 970+- và kiểm tra mức xếp hạng tăng trưởng 2(*), thời gian tích lũy điều chinh dự kiến trong 2-4 phiên. Sau đó lại tiếp tục phân hóa tích lũy. VNINDEX cần chờ vượt vùng kháng cự quan trọng 984-985 mới có thể kỳ vọng vào xu hướng tăng điểm. Thời điểm dự kiến có thể xác nhận là cuối tháng 05 đầu tháng 06/2019. Thị trường phân hóa khá mạnh, các nhóm mã với động lực tăng trưởng mạnh trước đây như Dệt may cũng  cũng tích lũy với dòng tiền kém, để chờ việc nâng định giá, đánh giá tốc độ tăng trưởng tiếp theo trong các quý tới.  Cũng như cần chờ nhóm ngân hàng tăng trưởng trở lại. Do ngắn hạn số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì. Trend_up và dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Vì vậy nhà đầu tư có thể tiếp tục chọn lọc mã (yêu cầu chọn lọc kỹ hơn) để gia tăng vị thế mua ngắn hạn. Ưu tiên các mã đang vào trend, có xu hướng tăng trưởng và thông số FA cơ bản, tăng trưởng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần