Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 16/09/2022: VNINDEX kháng cự ngắn hạn 1250+-. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ giảm chậm lại, hướng đến vùng 30% số mã vẫn đang duy trì trend_up ngắn hạn trong 02-04 phiên đến. Thị trường đang trong giai đoạn chuyển sang tích lũy chờ đánh giá định giá. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán. Tập trung nhiều ơ nhóm mã bất động sản, khu công nghiệp, xây dựng, thủy sản, điện nước…. Tỉ trọng phù hợp, lướt sóng ngắn hạn vẫn có thể xem xét chọn lọc gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm, trong vùng 20-30%. Dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa xác nhận gia tăng trở lại, khi thanh khoản vẫn đang ở mức khá thấp. Tâm lý ngắn hạn vẫn chưa cải thiện, đang dần đi vào vùng hoặc cải thiện hoặc gia tăng sợ hãi trong vài phiên đến. Thị trường cần động lực, lực cầu lớn kéo vượt các vùng kháng cự, mới có thể kỳ vọng cải thiện tâm lý, tránh đi vào vùng bi quan, lo sợ. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX tăng, áp lực cung giảm. Lực cầu ngắn hạn VN30 tăng, cung giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1245,66 điểm tăng 0,39% với khối lượng giao dịch quay trở lại mức thấp chỉ đạt 65% so với mức trung bình. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng kháng cự gần nhất 1250+-, 1275+-. Hỗ trợ ngắn hạn gần nhất vùng 1240+-, 1260+-. Thị trường cần động lực, lực cầu lớn từ VN30 để VN30 giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn khá quan trọng 1260+-, mới có thể kỳ vọng cải thiện xu hướng, cải thiện thanh khoản theo chiều hướng tích cực, lượng giá đồng thuận và kéo VNINDEX vượt lên lại kháng cự 1260-1265. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 287+- tỉ USD_82%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 149+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây được xem là vùng vốn hóa hợp lý của thị trường, dựa trên kỳ vọng tăng trưởng trung dài hạn.

   + Ngắn hạn VNINDEX đang điều chỉnh tích lũy dưới trend_line giảm giá nối các đỉnh giá ngắn hạn 1295+-, ngày 26/08/2022; 1285+- ngày 09/05/2022 và 1275+- ngày 07/09/2022, VN30 tương tự. VNINDEX, VN30 chỉ kỳ vọng tích cực trong khi dòng tiền và xu hướng trend_up đang dần đi vào vùng cạn kiệt chỉ khi kéo giá mạnh với lực cầu và khối lượng gia tăng trên mức trung bình, VNINDEX, VN30 vượt các vùng kháng cự 1255-1260, 1275+-. Lúc đấy mới có thể kỳ vọng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh, hình thành mô hình cốc tay cầm ngắn hạn. Đồng thời kéo dòng tiền và trend_up đồng thuận tăng trở lại. Với lực cầu ngắn hạn hiện vẫn đang cái thiện gia tăng nhẹ thì có thể kỳ vọng tích cực trong vài phiên đến. Tuy nhiên nếu có diễn biến ngoài dự kiến khi khối lượng giao dịch vẫn không cải thiện dẫn đến tâm lý ngắn hạn bi quan, VNINDEX, VN30 không giữ được vùng hỗ trợ 1240+-, 1260+-, thì có thể thị trường chịu áp lưc bán mạnh hơn. Ngắn hạn duy trì tỉ trọng hợp lý. Các vị thế gia tăng thêm sẽ được xem xét khi dòng tiền và xu hướng trend_up ngắn hạn gia tăng trở lại, cũng như xu hướng ngắn hạn của VNIDEX quay lại tăng truởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần