Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 16/03/2020: VNINDEX, VN30 dần phân hóa, thanh khoản giảm_Trend_up giảm mạnh

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm rất mạnh, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có xu hướng Trend_up giảm rất mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.  Dòng tiền tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn vẫn gia tăng, vùng mua cũng gia tăng cân bằng với vùng bán. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


      + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm trở lại, kiểm tra lại vùng giá 740 và 690.  Khối lượng giao dịch VNINDEX giảm -22,92%, VN30 giảm -34,76% so với phiên trước.  VN30 phiên giao dịch 13/03/2020 phục hồi rất tốt ở vùng 674 tương ứng với đỉnh năm 2016, tuy nhiên vẫn phân hóa nhiều mã trong thị trường, trong VN30 tiếp tục có đáy thấp hơn VN30 lúc 674 như BID, BVH, CTD…Số lượng mã, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh nhưng áp lực cũng đã giảm dần. VN30 cũng dần cân bằng ở vùng giá trung bình đỉnh 03 năm 2014-2016 là 680-690 và dần tạo nền vùng định giá mới. Xu hướng chính của VNINDEX, VN30 vẫn là suy thoái đang mở rộng ra 02 quý liên tiếp, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì suy giảm  và đang xảy ra tình trạng quá bán mạnh ngắn trung hạn. Như vậy, thị trường đang dần tìm được vùng giá đáy, vùng giá trị mới, nhưng với diễn biến suy thoái, dịch bệnh chưa có tiền lệ, chưa đánh giá chính xác tốc độ suy thoái. Do đó vẫn duy trì thận trọng trong đầu tư. Thị trường không thể tăng trưởng trở lại ngay lập tức, hay tạo đáy chữ V mà quá trình hồi phục tích lũy tạo nến giá trung hạn còn kéo dài ít nhất 01-02 quý tiếp theo. VNINDEX, VN30 có thể tạo mô hình tích lũy trung dài hạn kéo dài với vùng đáy của VN30 670-680 sẽ tương tự như vùng đáy VN30 550-560 tháng 05/2014

   + Ngắn hạn, hiện tại trong hơn 1600 mã trên toàn thị trường chỉ còn hơn 27% số mã là vẫn duy trì trend_up. Với đà suy giảm tiếp tục như hiện nay thì số lượng mã có trend_up sẽ thấp nhất tính từ năm tháng 04/2014 cho đến nay ( thời điểm đáy tháng 05/2014 chỉ có 13% số lượng mã có trend_up ngắn hạn). Như vậy nếu tiếp tục đà giảm Trend_up như trên thì trong 02-04 phiên đến hầu hết các mã trên toàn thị trường dường như không còn chịu áp lực cắt lỗ ngắn hạn nữa, dần phân hóa và sẽ tạo 02 đáy Trend_up, đáy sau cao hơn đáy trước. Lúc đó sẽ là thời điểm thị trường xác nhận vùng đáy với những cơ hội dần nhen nhóm trở lại (cần kiên nhẫn chờ thời điểm này xác nhận). VNINDEX, VN30 dự kiến sẽ phân hóa với tâm lý sẽ dần cải thiện trong vòng 04-07 phiên đến và tích lũy dần hình thành vùng đáy mới khi các thống kê trend_up xác nhận. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần