Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 15/05/2019: Vị thế mua ngắn hạn gia tăng_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

+ Trend_up giảm ,  Money_in tăng. Dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh và vượt mức đỉnh ngắn hạn trước đây. Trend_up vẫn giảm về mức 30%. Kỳ vọng với dòng tiền gia tăng sẽ kéo tỉ lệ Trend_up ngắn hạn quay trở lại trong vài phiên đến. Số lượng mã vào vùng mua ngắn hạn tiếp tục gia tăng. Thị trường mở ra nhiều cơ hội sinh lợi ngắn trung hạn. Tâm lý thị trường tích cực. Rất nhiều mã có khối lượng đột biến tích cực, đăt biệt như PGI, VSH, NT2, NLG, BMP…. Số lượng mã vào trend tăng gia tăng, số lượng mã có xu hướng tăng trưởng toàn diện tăng. Tiếp tục mở rộng, gia tăng vị thế đầu tư, đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tăng mạnh, bùng nổ ngắn hạn với khối lượng giao dịch gia tăng tốt. Vùng kháng cự khá quan trọng tiếp theo của VNINDEX là 980-985. VN30 là 905-907, kháng cự gần nhất là 895+- . Dự kiến trong những phiên đến, tâm điểm gia tăng tỉ trọng sẽ là nhóm mã ngân hàng, VN30. Nhóm ngân hàng cần phải là động lực chính, trụ cột, đồng thuận tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, mới có thể đưa VNINDEX vượt vùng kháng cự trung hạn 980-984. Qua đó xác nhận VNINDEX sẽ quay lại vùng đỉnh cũ 1000-1030.

    +  Dự kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ tiếp tục tăng lên vùng 980-985 và duy trì 03 phiên liên tiếp có thị giá trung bình lớn hơn Short_value, cũng như có cơ sở được xác nhận nâng bậc xếp hạng tăng trưởng trở lại 2(*). Sau đó sẽ điều chỉnh tích lùy kiểm tra lại vùng 975+-. Do dòng tiền vào thị trường tốt. Nhiều cơ hội đầu tư giá trị dưới định giá, cũng như nhiều cơ hội đầu tư tăVNIng trưởng ngắn hạn, đầu cơ. Vì vậy, tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ. Mở rộng danh mục đầu tư. Ưu tiên các mã có vùng mua, có xu hướng Định giá tăng trưởng (mạnh hơn thị trường chung, VN30) và có FA tăng trưởng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

 

Nhân Định Hàng Tuần