Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 15/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, chờ chốt NAV Quí III/2020_Dòng tiền suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó. 

 

1. Thống kê thị trường:
    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up phục hồi tăng nhẹ. Dòng tiền tiếp tục giảm, tốc độ giảm nhanh hơn và có thể dưới mức trung bình trong 01-02 phiên đến theo tốc độ suy giảm hiện tại. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng cân bằng với vùng mua. Lực cung ngắn hạn của VNINDEX gia tăng. Thị trường phân hóa mạnh, xoay tua với một số mã có vùng mua ngắn hạn tích cực như SHS, DRC, PVT, IMP, LIX, NTP, TDH…

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến mốc tâm lý 900, 840 và vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 với khối lượng giao dịch gia tăng. Khối lượng VN30 tăng 33,60% một phần do áp lực bán cơ cấu, chốt NAV của các quỹ ETF còn kéo dài đến phiên 18/09/2020. Dòng tiền cũng bất ngờ giảm với tốc độ nhanh hơn cho thấy, mức độ thận trọng và nhiều mã ở vùng giá hiện tại vẫn chưa thể lôi kéo dòng tiền gia tăng trở lại, mà cần phải tích lũy chờ đánh giá lại mức độ tăng trưởng, định giá sau khi chốt NAV quí III/2020 cũng như dự báo, xác nhận kết quả kinh doanh quí III/2020. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng ngắn hạn với vùng hỗ trợ 885-890, 825-828.

   + Dự kiến trong phiên giao dịch tiếp theo VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm kiểm tra lại vùng tâm lý 900+-, 840+- và sẽ chịu áp lực cơ cấu, bán chốt NAV của các quỹ đầu tư. Ngắn hạn, lực cung VNINDEX gia tăng, và dòng tiền quay trở lại giảm nhanh. Thị trường cũng sẽ chịu áp lực chôt NAV quí III/2020 riêng lẽ, cũng như chốt lời đối với các mã, nhóm mã đã đạt kỳ vọng và chờ đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng mới cho kỳ vọng quí IV/2020 cũng như 2021. Do đó, vẫn tiếp tục xem xét, rà soát danh mục, giảm tỉ trọng các mã đạt kỳ vọng, loại giảm các mã yếu kém. Cơ cấu sang các mã có tiềm năng tăng trường tốt trong quí IV/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

Nhân Định Hàng Tuần