Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 14/08/2019: Thị trường phân hóa_Dòng tiền giảm_Khẳ năng sinh lợi duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm   Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Điều này cho thấy, nhiều mã vẫn chưa thu hút dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại, nhất là nhóm mã khu công nghiệp. Trend_up tăng nhẹ, do sự dịch chuyển qua các nhóm mã khác như ngân hàng, chứng khoán, các mã dệt may. Nhóm Logistics, sau 1-3 phiên bật tăng mạnh, đang điều chỉnh kiểm tra lại xu hướng tăng ngắn hạn, cũng như các vùng hỗ trợ tương ứng và có thể kiểm tra thành công trong 3-4 phiên tiếp theo để duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. Số lượng mã có vùng mua bán khá cân bằng.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX,  VN30 phục hồi tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch, trong đó VNINDEX tiêu cực hơn khi giá đóng cửa là 968,91 vẫn thấp hơn giá mở cửa phiên giao dịch 13/08/2019. Như vậy VNINDEX vùng kháng cự mạnh là 975-978 cũng như áp lực bán, chốt lời ngắn trung hạn tiếp tục mạnh ở nhóm mã tăng nóng như Khu Công Nghiệp… Điểm tích cực là khối lượng giao dịch giảm, cho thấy áp lực bán đang giảm dần, tuy nhiên lực cầu, dòng tiền vẫn chưa gia tăng trở lại với nhóm KCN. VN30 tích cực hơn, tăng điểm tốt hơn VNINDEX. VN30 sau thời gian tích lũy, và sinh lợi rất kém so với VNINDEX thì bắt đầu  tích cực và thu hút dòng tiền ngắn trung hạn gia tăng, cụ thể như các nhóm mã Ngân hàng…

        + Ngắn hạn, VNINDEX, VN30 tiếp tục duy trì tích lũy, dự kiến VNINDEX sẽ suy yếu hơn VN30 với kháng cự của VNINDEX là 973+-, hỗ trợ mạnh vùng 960+-, dòng tiền sẽ rút, giảm ở nhóm midcaps để dịch chuyển sang nhóm vốn hóa lớn. VN30 có khẳ năng quay trở lại tăng trưởng với tốc độ thấp trong 01-02 tuần tiếp theo. Ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục suy yếu ở nhiều mã. Do đó, cần tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục nếu có. Tiếp tục bán hạn tỉ trọng ngắn hạn các mã đã tăng nóng, suy yếu có vùng bán. Xem xét cơ cấu qua nhóm mã Tài chính, Logistic khi nhóm mã này đang tích lũy tích cực kéo dài và dòng tiền trung hạn đang gia tăng dần trở lại. Nhóm mã KCN vẫn duy trì tăng trưởng dài hạn, tuy nhiên cần chọn lọc kỹ mã, cơ cấu mã yếu kém. Các vị thế mơ đầu tư mới sẽ được xem xét trở lại sau khi dòng tiền gia tăng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần