Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 14/05/2019: Vị thế mua ngắn hạn gia tăng_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

 + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng. Trend_up giảm nhẹ, cho thấy thị trường vẫn đang phân hóa rất mạnh, bên canh những mã vượt đỉnh cũ vẫn xuất hiện những mã phá đáy cũ. Dòng tiền tiếp tục gia tăng. Đột biến khối lượng tích cực tập trung nhiều vào nhóm dầu khí như PVS, PVD, PVB, PXS, PVC, PGC… Khu công nghiệp như  SZL, SZC, ITA… , nhóm cảng biển hay các mã như NDN, DPR… vẫn có thể tiếp tục theo dõi gia tăng tỉ trong khi rung lắc điều chỉnh. Nhiều mã có đột biến khá tiêu cực như DVP, BMP, CTD, YEG. Dòng tiền đang luân chuyển ngắn hạn qua nhiều nhóm mã liên tục với taget một nhịp, nhóm duy trì 5-10%. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 đang phục hồi kiểm tra lại lại giá trị Short_value như dự kiến. Thị giá VNINDEX đang vượt lên Short_value. VNINDEX tăng trưởng tốt hơn và cần giá trị trung bình 03 phiên liên tiếp lớn hơn Short_value để có thể quay lại tăng trưởng ngắn hạn. Hiện tại VNINDEX có kháng cự cực kỳ quan trọng là vùng 967-970 tương đương kháng cự trend_line giảm giá trung hạn và Test lại Bậc xếp hạng tăng trưởng 2(*) đã mất. Mặc dù VNINDEX vẫn chưa quay trở lại vùng đỉnh ngắn 980 ngày 02/05/2019 nhưng số ít mã thuộc nhiều nhóm mã như Dầu khí, Công nghệ, Khu công nghiệp đã vượt. Đó là cơ sở để định hướng gia tăng đầu tư vào nhóm mã sinh lợi tốt hơn thị trường chung hiện nay. 

    +  Các dự báo hiện dự kiến VNINDEX sẽ vượt được kháng cự quan trọng là 970+- để nâng bậc xếp hạng trở lại, và phụ thuộc vào nhóm Bank. Sau đó điều chỉnh tích lũy trở lại. Sau khi chính thức vượt qua được nâng hạng 2(*) và xác nhận Short_value tăng trưởng. Dự báo VNINDEX sẽ có điều chỉnh trở lại vùng 965-970 kiểm tra xu hướng, và đây cũng là thời điểm xem xét gia tăng tỉ trọng tiếp theo. Sau đó bắt đầu tăng trưởng theo xu hướng Short_value với các taget 980+-. Do 02 xu hướng chính, Định và và Short_value của toàn thị trường vẫn Tích lũy. VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy qua định giá với Biên độ 3%. Do đó về tổng thể VNINDEX, VN30 vẫn sinh lợi kém. Nhưng ngắn hạn thị trường phân hóa mạnh, dòng tiền tiếp tục gia tăng vào các nhóm mã như đã phân tích ở trên. Vì vậy, các vị thế mua tiếp tục được khuyến nghị gia tăng vào các mã tăng trưởng thuộc các nhóm Dầu khí, Khu công nghiệp, điện, nước, năng lượng. Mua tích lũy các mã Cảng biển đang có vùng giá khá hấp dẫn đối với những triển vọng lợi nhuận bình thường trong tương lại. Ưu tiên các mã có vùng mua, có xu hướng Định giá tăng trưởng (mạnh hơn thị trường chung, VN30) và có FA tăng trưởng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần