Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 14/09/2020: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy, chờ chốt NAV Quí III/2020_Dòng tiền suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

    + Hiện nay, bản tin phân tích nhận định thị trường hiển thị công khai trên website MatrixBuySell.com thường xuyên bị vi phạm bản quyền, đạo văn, đạo nhận định…. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng và thành viên thường niên. Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó. 

 

1. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm. Dòng tiền tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm và đang duy trì trên vùng trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng tốt trở lại, lớn hơn vùng bán. Khá nhiều mã vẫn đột biến tích cực như nhóm mã Bất động sản DIG, HDC, NDN, SCR hay nhóm mã Sông đà SD5, SD9, SD6, SDT…, nhóm logistic như HAH, STG… và khá nhiều mã đột biến có vùng mua vẫn có thế xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

    + VNINDEX, VN30 tăng điểm từ đầu phiên với giá trị trung bình ngắn hạn được nâng lên vùng 888-890, 825-828 và vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Dẫn đến tốc độ suy giảm dòng tiền chậm lại trên mức trung bình và đột biến ở khá nhiều mã, nhóm mã với nhiều khả năng sinh lợi tốt. VNINDEX, VN30 sẽ chịu áp lực chốt NAV quí III/2020 của các Quỹ ETF với tỉ trọng cổ phiếu giảm xuống vì vậy sẽ có những biến động bất thường trong những phiên đến và phiên giao dịch 18/09/2020. Hiện tại cũng chưa có dự báo xác nhận VNINDEX, VN30 có thể vượt được vùng kháng cự đỉnh gần nhất 900-905, 840-844. Cần có những dữ liệu chắc chắn hơn sau khi chốt NAV quí III/2020.

   + Dự kiến trong phiên giao dịch tiếp theo VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm kiểm tra lại vùng tâm lý 900+-, 840+- và sẽ chịu áp lực cơ cấu, bán chốt NAV của các quỹ đầy tư. Ngắn hạn, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng trở lại, vẫn có khá nhiều cơ hội mua vào sinh lợi ngắn hạn tốt. Do đó có thể xem xét gia tăng trở lại các vị thế mua ngắn hạn. Ưu tiên các mã tăng trưởng, có vùng mua và có trend tăng mới. Vẫn tiếp tục xem xét, rà soát danh mục, giảm tỉ trọng các mã đạt kỳ vọng, loại giảm các mã yếu kém. Cơ cấu sang các mã có tiềm năng tăng trường tốt trong quí IV/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 

 

Nhân Định Hàng Tuần