Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 13/08/2019: Thị trường phân hóa_Khối lượng giao dịch gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:


TKe

      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm nhẹ.  Dòng tiền ngắn hạn tăng giảm, tốc độ giảm đã chậm lại. Số lượng mã có vùng Bán ngắn hạn gia tăng, đến từ nhóm mã đã tăng quá mạnh như KCN, Upcom.. Lực cầu cũng gia tăng dần khi nhóm mã này bị điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ tăng trưởng. Dòng tiền ngắn hạn dịch chuyển sang các nhóm trong VN30, nhóm tài chính với lực cầu VN30 gia tăng, khối lượng giao dịch đột biến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX. VN30 điều chỉnh mạnh, khối lượng giao dịch gia tăng. VNINDEX giảm điểm mạnh hơn VN30. Cho thấy áp lực bán ngắn hạn rất mạnh ở các nhóm đã tăng trưởng mạnh như KCN, Cao su, Upcom….. Trong khi đó khối lượng VN30 tăng 30,01%  lại đến từ lực cầu tích cực của nhóm tài chính. Chỉ số vẫn duy trì tích lũy. Nhiều mã trong nhóm ngân hàng, chứng khoán đang ở vùng hỗ trợ mạnh trung dài hạn. Đang dần thu hút dòng tiền ngắn trung hạn từ từ gia tăng trở lại. Một số mã ngân hàng, điển hình như MBB đang có xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng trở lại, nhóm chứng khoán như SSI, dòng tiền cũng dần gia tăng khi điều chỉnh khá mạnh về vùng hỗ trợ mạnh trung hạn. 

       + VNINDEX giảm điểm, khối lượng giao dịch gia tăng mạnh, cùng với ảnh hưởng một số mã vốn hóa lớn, có thể mất cạnh dưới Trend_line tăng trưởng nối các đáy tháng 01, 06 và 08/2019. Như vậy, cần phải tiếp tục đánh giá, rà soát, cơ cấu danh mục đầu tư nếu có. Tiếp tục xem xét hạ tỉ trọng các mã chịu áp lực bán mạnh, tăng quá nóng vượt giá trị định giá khi hồi phục. Nhóm mã này, KCN, UpCom, Cao Su… các vị thế mua mới sẽ được xem xét vào cuối quí III/2019 sau thị trường đánh giá, nâng mức định giá tiếp theo. Có thể cơ cấu ngắn hạn qua nhóm mã tài chính, ngân hàng, chứng khoán, nhóm VN30 có vùng mua. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần