Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 13/09/2022: VNINDEX hỗ trợ quan trọng 1240-1245, kháng cự 1260-1265. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

   + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy. Thị trường đang trong giai đoạn chuyển sang tích lũy chờ đánh giá định giá, tiềm năng, tốc độ tăng trưởng mới. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng nhẹ, lớn hơn số mã có vùng mua. Thị trường phân hóa, các mã có vùng mua ngắn hạn tập trung ở nhóm mã có thanh khoản trung bình thấp, nhóm bán lẽ, thủy sản, oto… như PET, DGW, FRT, VEA, VRE, VHM, ASM, MPC, PHC… Tỉ trọng hợp lý vẫn có thể chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, đang vào vùng 20-30% trong vài phiên đến. Dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa xác nhận gia tăng bắt đáy, chủ yếu vẫn đang ở các vị thế lướt sóng ngắn hạn. Tâm lý ngắn hạn vẫn chưa cải thiện tích cực. VNINDEX kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang tích lũy, phục hồi. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX giảm, áp lực cung tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1249,62 điểm tăng 0,07% với khối lượng giao dịch giảm khá mạnh -27,92% so với phiên trước. VN30 1275,60 điểm, khối lượng giao dịch giảm -38,15% so với phiên trước. Thanh khoản thị trường đang giảm khá mạnh và chỉ đạt 65% so với mức trung bình sau phiên giảm điểm mạnh với khối lượng đột biến ngày 07/09/2022. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự giá trung bình ngắn hạn 1260+-, 1285-1290. Hỗ trợ ngắn hạn gần nhất vùng 1240-1245, 1270+-. Xu hướng ngắn hạn chỉ có thể tích cực với các vị thế ngắn hạn lướt sóng T2 có thể kỳ vọng sinh lợi trở lại khi VNINDEX vượt lên lại kháng cự 1260-1265. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 288+- tỉ USD_82%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 151+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây được xem là vùng vốn hóa hợp lý của thị trường, dựa trên kỳ vọng tăng trưởng trung dài hạn.

   + Ngắn hạn thanh khoản thị trường suy giảm mạnh với rất ít cơ hội sinh lợi, tăng trưởng tốt. Thị trường đang trong giai đoạn sàn lọc, loại giảm các mã chất lượng kém. Hiện tại dòng tiền ngắn hạn vẫn tiếp tục suy giảm và có thể thấp hơn 30% số mã trong vài phiên đến. Do đó các vị thế tỉ trọng cao, cơ cấu danh mục cần xem xét bán, loại giảm các mã chất lượng kém hơn thị trường chung, không có triển vọng tăng trưởng tốt trong quí III, IV/2022 khi thị trường hồi. Duy trì tỉ trọng hợp lý. Các vị thế gia tăng thêm sẽ được xem xét khi dòng tiền và xu hướng trend_up ngắn hạn gia tăng trở lại, cũng như xu hướng ngắn hạn của VNIDEX quay lại tăng truởng (Ngắn hạn VNINDEX chỉ có thể tích cực khi giữ được vùng hỗ trợ 1245+- và kéo vượt kháng cự 1260-1265). Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần