Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 13/05/2020: VNINDEX, VN30 quá mua ngắn hạn_Dòng tiền gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng. Số lượng mã có Trend_up trên toàn thị trường tăng nhẹ, trên vùng > 80% số mã. Dòng tiền ngắn hạn tăng khá mạnh, lớn hơn trung bình. Số lượng mã có vùng mua vẫn tăng và duy trì lớn hơn vùng bán ngắn hạn. Mở rộng ở nhiều mã bất động sản, hạ tầng, dược, dệt may… Nhiều mã đạt vùng mua vẫn có thể xem xét gia tăng ti trọng ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục rung lắc rất mạnh, duy trì tăng điểm và đi vào vùng quá mua ngắn hạn, hướng đến kháng cự quan trọng 790+- của VN30. Xu hướng ngắn hạn của VN30, VNINDEX vẫn tích lũy. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn đang suy thoái với vùng định giá hiện tại tương ứng là 800-820 và 750-766. Như vậy ở thời điểm hiện tại, vùng thị giá của chỉ số VNINDEX, VN30 là cao hơn vùng định giá đang suy thoái. Do đó, đối với chỉ số không cần thiết phải vội vàng cho vị thế mua mới. Tuy nhiên trong thị trường vẫn duy trì khá nhiều mã tăng trưởng tốt, thể hiện qua số lượng mã tăng trưởng được cải thiện, dòng tiền tiếp tục gia tăng khá mạnh. Các cơ hội đầu tư mới vẫn đang duy trì trong thị trường thể hiện qua dòng tiền ngắn hạn vẫn chọn lọc, luân chuyển gia tăng.

  + Ngắn hạn, xu hướng Trend_up vẫn tăng, dòng tiền vẫn tăng, số lượng mã có vùng mua vẫn lớn hơn bán. Trend_up có thể giảm trong những phiên tới do thị trường bắt đầu phân hóa mạnh. Trong thị trường vẫn xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư ở vùng giá thấp, tiếp tục lôi kéo dòng tiền gia tăng. VNINDEX, VN30 đang đi vào vùng quá mua ngắn hạn và sẽ xảy ra áp lực chốt lãi ngắn hạn liên tục. Đa số các mã trụ cột, bule chips đều đi vào vùng kháng cự mạnh trung hạn, cần các động lực tăng trưởng cơ bản đến từ FA mới có thể xác nhận chắc chắn tăng trưởng trở lại. Vì vậy không có khuyến nghị mở thêm các vị thế mua đuổi mới. Tiếp tục ra soát danh mục nếu có, xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã vào vùng kháng cự mạnh, đạt taget ngắn hạn trong những phiên đến. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng. Cần lưu ý, trường hợp thị trường chung, VN30 tăng trưởng trở lại, vẫn sẽ xảy ra điều chỉnh và sẽ có vùng giá hợp lý để xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư mới. Chi tiết tham khảo danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần