Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 13/02/2020: VNINDEX, VN30 duy trì phục hồi_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

     + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có Trend_up sau khi tạo đáy ngắn hạn đã quay trở lại giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, vùng mua cũng tăng duy trì lớn hơn bán. Tập trung nhiều ở nhóm mã Dệt may, thủy sản, điện, xây lắp điện… nổi bật như các mã STK, VHC, MPC, PPC, SCI vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ khi xảy ra rung lắc. Nhóm dệt may hiện tại có thể chờ xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng, sau đó sẽ có điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng đầu tư. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


      + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 945+-, 865+-. Khối lượng giao dịch của VN30, VNINDEX giảm khá mạnh so với phiên trước, cho thấy ở vùng giá hiện tại nhiều mã vẫn chưa có lực cầu gia tăng mạnh. Điển hình như VCB tích lũy dưới vùng kháng cự giá trị ngắn hạn short_value và vẫn chưa lôi kéo dòng tiền gia tăng trở lại, hay các mã như BID, VIC bắt đầu suy yếu dần… điều này làm ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn của VN30 cũng như của VNINDEX. Nhóm ngân hàng cũng phân hóa khá mạnh khi dòng tiền gia tăng ở các nhóm hạng 2, 3 như VIB, VPB.  Dòng tiền ngắn hạn, đột biến khối lượng vẫn tích cực gia tăng ở nhiều nhóm mã vốn hóa trung bình, nhỏ ở các nhóm Dệt may, thủy sản… vốn được hưởng lợi từ hiệp định thương mại mới. Tuy nhiên nhóm này cần phải đánh giá kỹ, chỉ nên ưu tiên chọn cổ phiếu tăng trưởng đầu ngành và sẽ được xem xét chọn lọc cập nhật gia tăng đầu tư trở lại vào danh mục. Nhóm dệt may nhiều mã phục hồi tốt như GIL, STK.. đều đang ơ vùng quá mua ngắn hạn và có thể xảy ra rung lắc điều chỉnh ngắn hạn trong những phiên đến, sau đó kiểm tra lại vùng giá trị định giá. Lúc đó sẽ đánh giá, xem xét gia tăng. 

   + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, chốt lãi ngắn hạn nhịp bắt đáy trong những phiên đến ở vùng kháng cự 945+- và 865+-  và tích lũy với hỗ trợ ngắn hạn của VNINDEX là 930-935, VN30 855+-. Thị trường phân hóa khá mạnh, và xuất hiện nhiều cơ hội, khẳ năng sinh lợi tốt cho đầu tư lẫn đầu cơ. Số lượng mã tăng trưởng cũng đã cải thiện. Vì vậy có thể tiếp tục xem xét chọn lọc, mở rộng danh mục đầu tư, gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các mã tăng trưởng tốt khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Các mã mới đạt chuẩn sẽ được cập nhật vào danh mục đề xuất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần