Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 12/12/2019: VN30, VNINDEX duy trì phục hồi_Dòng tiền tiếp tục cải thiện

MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up  tăng nhẹ, Money_in dòng tiền tăng.  Trend_up, khẳ năng sinh lợi đã cải thiện trở lại, dòng tiền tiếp tục gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng mạnh, áp đảo vùng bán. Các vị thế mở mua ngắn hạn, chọn lọc đầu tư có thể tiếp tục gia tăng. Rất nhiều mã cơ bản đột biến khối lượng mạnh như NCT, CLL, BFC.. Số lượng mã có tính chất đầu cơ đột biến khối lượng cũng gia tăng như SCR, DIG. NDN…, rất nhiều mã penny đột biến tích cực mở ra nhiều cơ hội xem xét đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 975+- và 890+- như dự kiến. Một phần của nhịp giảm điểm mạnh vừa qua của VN30 là do ảnh hưởng tiêu cực của cổ phiếu MSN. MSN đã bị bán rất mạnh, mất liên tiếp các ngưỡng hỗ trợ trung dài hạn 60-61, 63-64, dự kiến MSN sẽ còn chịu áp lực bán trở lại trong những phiên đến. Tuy nhiên, việc VNINDEX, VN30 giảm điểm mạnh về vùng hỗ trợ 950-955, 870+- đã mở ra nhiều cơ hội mua đầu tư, đầu cơ cổ phiếu khi nhiều mã điều chỉnh tích lũy tốt, thể hiện qua xu hướng trend_up và dòng tiền ngắn trung hạn gia tăng. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì được trend_line tăng trưởng nối các vùng đáy tháng 01 và 06/2019. 

    +  Ngắn hạn, thị trường tiếp tục phân hóa chọn lọc.  VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi và áp lực bán, hoặc chốt lãi ngắn hạn sẽ bắt đầu gia tăng trong những phiên đến khi gặp các kháng cự quan trọng 975-980 và 890-895. Thị trường sẽ rung lắc mạnh và phân hóa để đó chọn lọc mã mạnh. Ngắn hạn do dòng tiền sẽ cải thiện dần,  có thể gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua, vào trend mới. Xem xét mở rộng và gia tăng tỉ trọng đầu tư vào các mã mới đạt chuẩn tăng trưởng toàn diện trong danh mục tăng trưởng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh ở hỗ trợ tăng trưởng tương ứng. Vẫn tiếp tục cơ cấu danh mục mã yếu kém còn lại nếu có.  Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

VNI


Nhân Định Hàng Tuần