Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 12/06/2019: VNINDEX tích lũy_Dòng tiền_Trend_up tiếp tục suy giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up giảm,  Money_in giảm .  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường ngắn hạn tiếp tục giảm . Dòng tiền ngắn hạn giảm mạnh dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì hơn vùng bán. Lực cung ngắn hạn giảm, cầu tăng, nhưng lực cầu vẫn kém hơn so với cung. Một số nhóm mã cần theo dõi trở lại như nhóm Cảng biển VSC, GMD, DVP hay VCS hay các mã đột biến tích cực như LGL, BCE… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh tích lũy trở lại khi gặp vùng kháng cự xu hướng giảm giá ngắn hạn 965+- và 875+-. Khối lượng VNINDEX giảm -19,43%, VN30 giảm -33,76% so với phiên trước. Xu hướng giá trị ngắn hạn Short_value của VNINDEX vẫn giảm dưới ảnh hưởng của VN30. Không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng mới, ngoại trừ nhóm cổ phiếu cảng biển với vùng định giá khá hấp dẫn đang có tín hiệu dần tạo đáy trung hạn. Cần chờ xác nhận nhóm cảng biển vào xu hướng tăng trưởng cũng như các dữ liệu EPS quí II/2019 xác nhận cải thiện tăng trưởng trở lại. 

        + Dự kiến VN30, VNINDEX sẽ còn tích lũy kéo dài trong biên độ hẹp với định giá VN30 đang suy giảm. Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm. Vì vậy tiếp tục cơ cấu các mã suy giảm tương tự, có vùng bán nếu có. Vẫn có thể duy trì nắm giữ các mã tăng trưởng mạnh như khu công nghiệp, cao su… cho đến thời điểm chốt NAV quí II/2019 để đánh giá lại khẳ năng tăng trưởng mới. Đối với nhóm ngân hàng, chỉ số VN30, VNINDEX chỉ gia tăng tỉ trọng khi dòng tiền  có tín hiệu gia tăng trở lại, cũng như xác nhận kết thúc tích lũy điều chỉnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần