Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 12/02/2020: VNINDEX, VN30 phân hóa, tiếp tục nổ lực phục hồi_Trend_up phục hồi tạo đáy

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có Trend_up ngắn hạn phục hồi tạo đáy tăng, dòng tiền money_in ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng và duy trì lớn hơn bán.Thị trường phân hóa với khá nhiều mã nổi bật như ACB, MBB, VHC, DRC, SZC, QTP, POW… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


     + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 945+-, 865+- với khối lượng giao dịch cải thiện tăng, khá nhiều mã có khối lượng đột biến tích cực mạnh như MBB, ACB… cũng như đột biến mạnh ở nhóm dệt may, điện. VNINDEX, VN30 vẫn chưa thể vượt qua được 945+-, 865+- do ảnh hưởng tiêu cực của một số mã vốn hóa lớn như VIC, SAB… hay ảnh hưởng chốt lời ngắn hạn mạnh của các mã đã tăng tốt  như CTG, BID, VCB. Điều này có thể thấy thị trường phân hóa mạnh và dòng tiền tập trung nhiều vào các nhóm mã vốn hóa trung bình lớn có định giá hấp dẫn hơn. Đây cũng chính là tiêu chí định hướng gia tăng tỉ trọng đầu tư vào nhóm mã này như đã đánh giá, phân tích. Các xu hướng chính của chỉ số VNINDEX, VN30 vẫn suy thoái và chịu ảnh hưởng lớn của nhóm cổ phiếu VIC. Lưu ý VIC có thể chịu rủi ro suy giảm sau thời gian dài tăng trưởng tích lũy nếu bị bán mạnh mất vùng hỗ trợ 110+- và back test không thành công. 

   + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, chốt lãi ngắn hạn nhịp bắt đáy trong những phiên đến ở vùng kháng cự 945+- và 865+-  và tích lũy với hỗ trợ ngắn hạn của VNINDEX là 930-935, VN30 855+-. Nhịp giảm điểm vừa qua, nhiều nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn và phục hồi tốt với tỉ lệ mã có trend_up ngắn hạn đã gia tăng trở lại. Vì vậy các vị thế mua gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn vẫn được chọn lọc mở rộng. Ưu tiên các mã cơ bản, tăng trưởng có vùng mua và đột biến khối lượng tích cực. Có thể theo dõi trở lại nhóm Dệt may khi nhóm mã này xác nhận quay trở lại tăng trưởng sau thời gian tích lũy kéo dài. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 

 


Nhân Định Hàng Tuần