Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 11/12/2019: VN30, VNINDEX phân hóa, phục hồi_Dòng tiền cải thiện

MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 

     + Trend_up  giảm nhẹ, Money_in dòng tiền tăng.  Quá trình giảm điểm, nổ lực phục hồi và phân hóa mạnh cũng bắt đầu lôi kéo dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Số lượng mã có trend_up giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng tốt, lớn hơn vùng bán. Rất nhiều mã cảng biển, KCN, các mã cơ bản phục hồi và thu hút dòng tiền khá tốt khi điều chỉnh về vùng đáy trung hạn trước đây. Khá nhiều mã nổi bật như VSC, VCS, DXG, MBB, PNJ, VNM… có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh. Số lượng mã đột biến khối lượng tích cực gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX, VN30 dưới áp lực bán mạnh đầu phiên đã kiểm tra lại vùng giá 955+- và 870+- và phục hồi khá tốt trở lại. Qua đấy VN30 vẫn duy trì được trend_line tăng trưởng trung dài hạn nối từ vùng đáy tháng 01 và 06/2019. Tuy nhiên phân hóa khá mạnh và áp lực cung bán vẫn lớn khi phục hồi ở vùng giá cao vẫn sẽ xuất hiện khi hồi phục, như VCB ở vùng 86.5-87. Như vậy, cơ bản thị trường sẽ tiếp tục duy trì tích lũy, VNINDEX vẫn giao động trong kênh hẹp như dự kiến trước đây là hỗ trợ 950-955 và kháng cự 970-975 tương ứng giá trị Short_value suy giảm. Quá trình tích lũy phân hóa dự kiến sẽ còn kéo dài đến khi chốt NAV năm 2019. Sau đó đánh giá tốc độ tăng trưởng mới của thị trường, của các mã thông qua kỳ vọng tăng trưởng mới trong năm 2020. Qua đấy có thể xác định danh mục có khẳ năng tăng trưởng tốt hơn thị trường chung, mới có cơ sở định hướng đầu tư mới. 

    +  Ngắn hạn, thị trường tiếp tục phân hóa chọn lọc.  Nhiều nhóm mã khác cũng bắt đầu dần phục hồi khi kiểm tra lại vùng giá đáy trung hạn trước đây với dòng tiền cải thiện. Do đó, đây là điểm tích cực, cơ sở để bắt đầu theo dõi, chọn lọc danh mục đầ u tư mới. Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự 970-975, VN30 886-890. Vẫn tiếp tục cơ cấu danh mục nếu có, giảm tỉ trọng các mã yếu kém, suy giảm ngắn hạn khi hồi phục. Ngắn hạn do dòng tiền sẽ cải thiện dần,  có thể gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua, vào trend mới. Xem xét mở rộng và gia tăng tỉ trọng đầu tư vào các mã mới đạt chuẩn tăng trưởng toàn diện trong danh mục tăng trưởng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh ở hỗ trợ tăng trưởng tương ứng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.

VNI

 


Nhân Định Hàng Tuần