Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 11/05/2020: VN30 tăng điểm, một số cổ phiếu trong VN30 tăng trưởng ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in tăng nhẹ. Số lượng duy trì tăng, trên vùng > 80% số mã trên thị trường có trend_up ngắn hạn tăng. Về cơ bản xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì khá mạnh. Dòng tiền tăng nhẹ dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua vẫn tăng và duy trì lớn hơn vùng bán ngắn hạn. Mở rộng ở nhiều mã nhóm cảng biển, kho vận, bán lẽ, hàng tiêu dùng

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng 830+-, 790+-. VN30 có vùng kháng cự quan trọng 790+-, đây là kháng cự để có thể thoát khỏi xu hướng suy thoái 02 quý liên tiếp, qua đó dòng tiền sẽ gia tăng thêm. Xu hướng định gia của VNINDEX, VN30 vẫn đang suy thoái với vùng định giá hiện tại tương ứng là 800-820 và 750-766. Như vậy ở thời điểm hiện tại, vùng thị giá của chỉ số VNINDEX, VN30 là cao hơn vùng định giá đang suy thoái. Do đó vùng giá hiện tại được đánh giá là không hấp dẫn cho các vị thế xem xét mở mua mới. Các vị thế mua mới chỉ hợp lý khi xu hướng định giá xác nhận kết thúc suy giảm và sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh mạnh để xem xét cho các vị thế đầu tư mới. Phù hợp nắm giữ các vị thế nếu có, để xem xét tái cơ cấu danh mục, hay chốt lãi ngắn hạn. 

   + Ngắn hạn, xu hướng Trend_up vẫn tăng, dòng tiền vẫn tăng, số lượng mã có vùng mua vẫn lớn hơn bán. Trong thị trường vẫn xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư ở vùng giá thấp, tiếp tục lôi kéo dòng tiền gia tăng. Phù hợp với các vị thế mua ngắn hạn, có sẳn cổ phiếu. Với VNINDEX, VN30 ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ đi vào vùng quá mua trong 01-02 phiên đến. Đa số các mã trụ cột, bule chips đều đi vào vùng kháng cự mạnh trung hạn, cần các động lực tăng trưởng cơ bản đến từ FA mới có thể xác nhận chắc chắn tăng trưởng trở lại. Vì vậy không có khuyến nghị mở thêm các vị thế mua đuổi mới. Tiếp tục ra soát danh mục nếu có, xem xét tái cơ cấu danh mục ngắn hạn, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã vào vùng kháng cự mạnh, đạt taget ngắn hạn trong những phiên đến. Vẫn có thể duy trì tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng. Cần lưu ý, trường hợp thị trường chung, VN30 tăng trưởng trở lại, vẫn sẽ xảy ra điều chỉnh và sẽ có vùng giá hợp lý để xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư mới. Chi tiết tham khảo danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần