Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 11/03/2020: VNINDEX, VN30 giảm mạnh ngoài dự báo_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm lại, dòng tiền giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng lớn hơn vùng mua. Khá nhiều mã xuất hiện tín hiệu dừng bán, cho thấy trong ngắn hạn thị trường tiêu cực thái quá với nhiều mã. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 dưới ảnh hưởng tiếp tục tiêu cực suy thoái của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MWG, VJC… giảm điểm mạnh ngoài dự kiến. VNINDEX tiếp tục có đáy 795,54 mới thấp hơn đáy 806,6 của phiên giao dịch 10/03/2020. VN30 suy yếu hơn tiếp tục bị bán mạnh về 746,8 mới phục hồi và vẫn thấp hơn đáy 10/03/2020. Như vậy trái ngược với dự báo VN30 sẽ không suy thoái 02 quý liên tiếp mà chỉ kết thúc tăng trưởng, chuyển sang tích lũy phục hồi dần, cũng như VN30 đã tạo đáy trung hạn vùng 770+- của nhận định phiên trước đã sai do VN30 đã có đáy thấp hơn cũng như dự báo sẽ không mở rộng suy thoái. Về mặt kỹ thuật, hiện tại đã không đo lường được chính xác mức độ suy thoái vủa VN30, VNINDEX khi hiệu ứng Domino suy thoái, cũng như dịch bệnh lan rộng. Điều kiện cần để VN30 có thể tránh được rủi ro suy thoái gia tăng là cần phải lấy lại vùng hỗ trợ 775-780 trong 02 tuần cuối quí I/2020. 

   + Hiện tại với đà bán tháo cộng với áp lực call margin dupble gia tăng, cũng như hiệu ứng domino suy thoái thì dường như không cõ mốc hỗ trợ nào mạnh để có thể dự báo đáy. Lần lượt các mốc hỗ trợ mạnh đều bị xuyên thủng do không thể định giá trong trường hợp suy thoái. Tuy nhiên VNINDEX, VN30 vẫn còn vùng hỗ trợ tăng trưởng cho chu kỳ lớn hơn 02-03 năm với các vùng hỗ trợ là 780+- và 730+- với giả định thị trường chỉ có suy thoái trong năm nay và phục hồi trở lại tiếp tục tăng trưởng. Lúc đó đáy của nhịp điều chỉnh sẽ là vùng 780+- và 730+- của VNINDEX, VN30 là vùng mở ra hy vọng cho thị trường thoái khỏi suy thoái. 

   + Ngắn hạn do diễn biến thị trường chưa có tiền lệ, hiệu ứng domino suy thoái nằm ngoài vùng dự báo và kỳ vọng, do đó tạm thời không có hành động gì. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần