Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/12/2019: VN30 áp lực cắt lỗ mạnh_VNINDEX phân hóa, Trend_up cải thiện tăng

MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

     + Trend_up  tăng mạnh, Money_in giảm.  Thống kê cho thấy thị trường phân hóa tích cực, số lượng mã vào có trend_up ngắn hạn gia tăng rất tốt. Tuy nhiên vẫn chưa lôi kéo dòng tiền gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng bán gia tăng, vùng mua vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Nổi bật ở nhiều nhóm mã Logistis khi nhóm này thu hút dòng tiền trở lại khi điều chỉnh về vùng giá đáy trung hạn trước đây. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX điều chỉnh mạnh dưới áp lực cơ cấu danh mục, bán mạnh của VN30. VN30 kiểm tra lại hỗ trợ 870+-. Trong khi đó, nội tại thị trường dần tích cực, thể hiện qua thống kê cho thấy số lượng mã vào có trend_up ngắn hạn gia tăng rất tốt. Nhiều mã sau thời gian dài tích lũy trung dài hạn đang dần quay trở lại xu hướng tăng trưởng, với dòng tiền trung hạn gia tăng tốt và tập trung nhiều ở nhóm mã sản xuất, các mã cơ bản. Nhiều nhóm mã khác cũng bắt đầu dần phục hồi khi kiểm tra lại vùng giá đáy trung hạn trước đây với dòng tiền cải thiện. Do đó, đây là điểm tích cực, cơ sở để bắt đầu theo dõi, chọn lọc danh mục đầ u tư mới dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của năm 2020. Trên cơ sở thận trọng, cũng như chờ chốt NAV, định giá năm 2019, xác nhận xu hướng tăng trưởng mới, thì các mã  khi đạt tiêu chuẩn sẽ được xem xét cập nhật mới vào danh mục đề xuất. 

    +  Ngắn hạn, thị trường tiếp tục phân hóa chọn lọc, với áp lực điều chỉnh mạnh của VN30. Vì vậy, vẫn tiếp tục cơ cấu danh mục nếu có, giảm tỉ trọng các mã yếu kém, suy giảm ngắn hạn khi hồi phục. Tuy nhiên dòng tiền sẽ cải thiện dần do khẳ năng sinh lợi trong thị trường cải thiện. Số lượng mã có trend tăng mới gia tăng, số lượng mã tăng trưởng dần phục hồi tăng. Do đó,  có thể gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua, vào trend mới. Xem xét mở rộng và gia tăng tỉ trọng đầu tư vào các mã mới đạt chuẩn tăng trưởng toàn diện trong danh mục tăng trưởng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh ở hỗ trợ tăng trưởng tương ứng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.

VNI


Nhân Định Hàng Tuần