Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/10/2019: VNINDEX tích lũy, phân hóa_Dòng tiền vẫn chưa cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


     + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Dòng tiền ngắn hạn giảm, dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Số lượng mã có vùng mua duy trì lớn hơn bán. Khẳ năng sinh lợi trong thị trường vẫn duy trì nhưng phân hóa mạnh. Nổi bật ở một số mã như ACB, PTB, PVS… hay một số mã có tính chất đầu cơ như PVC, SRC… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX duy trì tích lũy, quá trình tích lũy dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong 1-2 tuần đến, với vùng hỗ trợ mạnh 980+-. Quá trình tích lũy kéo dài, như đã phân tích nhiều lần là do tốc độ tăng trưởng thấp, chất lượng tăng trưởng kém, ảnh hưởng bởi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 như VIC, VNM, GAS, BVH, cũng như nhiều mã ngân hàng, chứng khoán. Thị trường sau khi chốt NAV quí III/2019, vẫn không nâng mức định giá lên nhiều, tốc độ tăng trưởng vẫn chưa cải thiện. Định giá hiện tại của VNINDEX là 970+-, VN30 900+-. Như vậy ở thời điểm hiện tại, nếu mở vị thế đầu tư mới, cần phải có kỳ vọng xa hơn,  tầm nhìn năm 2020 mới có thể kỳ vọng sinh lợi tốt. Với tỉ lệ tăng trưởng toàn diện trong thị trường kém, khá khó khăn để tìm kiếm cơ hội đầu tư, cũng như dễ gây tâm lý thất vọng, tạo thua lỗ nếu giao dịch ngắn hạn liên tục. Vì vậy, nên hạn chế giao dịch ngắn hạn, tạm thời thu hẹp danh mục đầu tư đối với các mã suy yếu, chờ cho đến khi thị trường chung thoát khỏi kênh tích lũy kéo dài, cũng như xác nhận tốc độ tăng trưởng mới. 

       + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp, thị trường phân hóa. Lực cầu của VNINDEX có cải thiện nhưng còn yếu, tập trung vào một số mã nhóm KCN, dầu khí, upcom sau quá trình điều chỉnh, phù hợp để quan sát chọn lọc xem xét đầu tư mới. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Cần xem xét cơ cấu danh mục ngắn hạn các mã có vùng bán, suy yếu. Cơ cấu danh mục đầu tư. Các vị thế mua mới hạn chế cho đến khi dòng tiền cải thiện trở lại.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần