Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/09/2019: VNINDEX áp lực bán gia tăng_Dòng tiền vẫn suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền tiếp tục giảm.  Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng lớn hơn vùng mua.   Nhóm mã khu công nghiệp tiếp tục bị bán mạnh, khối lượng gia tăng, có hiện tượng call margin cục bộ ở nhiều mã với khối lượng đột biến.


3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

     + VNINDEX giảm điểm và mất hỗ trợ ngắn hạn 972+-, dẫn đến áp lực bán tiếp tục gia tăng và mở rộng sang các nhóm mã khác với khối lượng giao dịch tăng. Khối lượng VNINDEX tăng 23,06% so với phiên trước thể hiện áp lực bán mạnh. VNINDEX đã mất hỗ trợ ngắn hạn và có thể chuyển qua suy giảm ngắn hạn nếu như không phục hồi kiểm tra lại thành công vùng kháng cự 975+- hiện nay. Hỗ trợ mạnh tiếp theo của VNINDEX là 960+- tương ứng vùng hỗ trợ Định giá tăng trưởng và hỗ trợ xếp hạng tăng trưởng. Kháng cự là 975+-.  Nhóm Khu công nghiệp tiếp tục bị bán mạnh sau thời gian tăng nóng. Hiện nay đa số nhóm này đang đi vào vùng quá bán ngắn hạn và có thể xảy ra hiện tượng call_margin cục bộ trong vài phiên đến và phục hồi ngắn trở lại, có thể đủ T+3. Cụ thể các mã như D2D sẽ hồi phục khi D2D < 64+-, SIP (< 103), TIP (25+-), SZC (< 17.x+-), SNZ (23+-), SZL ( <47+-)… Có thể xem xét giải ngân, bắt sóng hồi ngắn hạn 1 phần trở lại với nhóm này nếu tiếp tục bị bán mạnh trong những phiên đến. Sau nhịp hồi này nhóm mã KCN sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Như nhiều sóng ngành trước đây, sau khi đạt đỉnh, chỉ còn số ít các mã duy trì tăng trưởng tốt mới, đa phần thị trường sẽ trả lại tốc độ tăng trưởng như trước đây. Vì vậy, các vị thế đầu tư mới với nhóm này, cần thêm thời gian đánh giá và cập nhật lại tốc độ tăng trưởng trong đầu quí IV/2019. 

      + VNINDEX xu hướng ngắn hạn Short_value chuyển sang tích lũy. Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục tích lũy biên độ hẹp.  Ngắn hạn, do dòng tiền giảm, khẳ năng sinh lợi giảm và dưới mức trung bình. Áp lực bán ngắn hạn mở rộng sang nhiều mã khác. Vì vậy, tạm dừng vị thế mua mới. Tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, cân đối tỉ trọng đầu tư, quản trị rủi ro khi thị trường, các nhóm mã suy yếu, có vùng bán khi hồi phục. Chỉ nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng các mã mạnh vẫn duy trì được xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng. Các vị thể gia tăng trở lại sẽ được xem xét khi dòng tiền kết thúc suy giảm và bổ sung danh mục tăng trưởng mạnh mới. Chi tiết tham khảo các danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần