Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/07/2019: VNINDEX duy trì tích lũy, phân hóa_Dòng tiền ngắn hạn giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm nhẹ, dòng tiền giảm, tốc độ dòng tiền giảm mạnh hơn. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm nhẹ và vẫn lớn hơn vùng bán. Một số mã đột biến khối lượng như HAH, VIP, CTI, CTD, LHG, PVB… vẫn có thể tiếp tục theo dõi, gia tăng vị thế đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi xảy rung lắc. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tiếp tục phục hồi như dự kiến, xu hướng ngắn hạn bắt đầu quay trở lại tăng trưởng, và cần xác nhận trong những phiên đến. VN30 yếu hơn vẫn duy trì tích lũy và suy giảm định giá. Quá trình suy giảm này chỉ có thể kết thúc trừ khi tình hình kinh doanh Quí III/2019 của nhóm VN30 chắc chắn xác nhận tăng trưởng trở lại.  Đặc điểm của quá trình này là các mã tăng trưởng mạnh duy trì thu hút dòng tiền.  Các nhóm mã có xu hướng tích lũy hay suy giảm tương tự VNINDEX, VN30 dòng tiền sẽ liên tục xoay tua, đẩy xu hướng giá phục hồi zích zắc, lần lượt vượt các kháng cự ngắn hạn và điều chỉnh tích lũy chờ giá trị Short_value tăng trưởng, mới có thể phục hồi tiếp. Vì vậy, cần kiên nhẫn và chọn lọc kỹ mã. Chỉ mở mua ngắn hạn khi rung lắc điều chỉnh ở vùng hỗ trợ ngắn hạn. 

       + Như dư báo trước đây, VNINDEX sẽ hình thành kênh sideway_up trung hạn. Mục tiêu chính là 1000+- cho đến khi VN30 có thể quay trở lại tăng trưởng, tích lũy. Số lượng mã vào trend tăng trung hạn vẫn gia tăng, khá nhiều mã có thị giá hấp dẫn. Ngắn hạn, do dòng tiền và xu hướng trend_up đều suy giảm trở lại. Vì vậy tạm thời hạn chế gia tăng thêm các vị thế đầu cơ. Đối với các mã tăng trưởng, vẫn có thể tiếp tục gia tăng hoạt động trading, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh trong phiên ở vùng giá hỗ trợ. Ưu tiên các mã tăng trưởng mạnh, các mã có vùng mua và đột biến khối lượng mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần