Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/06/2019: Thị trường phục hồi_Dòng tiền_Trend_up giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm,  Money_in giảm .  Thị trường tiếp tục phục hồi, nhưng dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh. Dòng tiền ngắn hạn giảm mạnh dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì hơn vùng bán. Lực cung ngắn hạn giảm, cầu tăng, nhưng lực cầu vẫn kém hơn so với cung. Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền vẫn tập trung ở nhiều mã nhóm KCN, một số mã cơ bản như PTB, hay các mã đầu cơ giảm mạnh kéo dài như SKG, FRT.. vân có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX tiếp tục phục hồi kiểm tra lại xu hướng giảm của giá trị trung bình ngắn hạn, đồng thời mức kháng cự xếp hạng tăng trưởng 963+- đã mất trước đây. Khối lượng giao dịch cải thiện tăng 21.05% so với phiên trước. VN30 vẫn sinh lợi kém, mặc dù xác nhận được vùng đáy ngắn hạn 850-860 với hỗ trợ mạnh trung dài hạn. Tuy nhiên cơ hội đầu tư tăng trưởng mạnh, mới đối với VN30 vẫn kém, chưa xác nhận. Cần tiếp tục theo dõi, chờ các dự kiến kết quả kinh doanh, báo cáo kinh doanh quý II/2019 của nhóm mã này, cũng như nhóm cổ phiếu ngân hàng. 

        + Ngắn hạn VNINDEX vẫn suy giảm, tích lũy, VNINDEX bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng.  VN30 vẫn suy giảm toàn diện. Dự kiến VNINDEX, VN30 tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp với định giá của VN30 đang suy giảm. Do đó đối tiếp tục cơ cấu danh mục nếu có đối với các mã có xu hướng tương tự . Chỉ gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trở lại với nhóm VN30 hay chỉ số VNINDẼ kết thúc suy giảm. Vẫn có thể gia tăng tỉ trọng vào các mã vẫn còn dư địa tăng trưởng, có vùng mua trong nhóm KCN, một số mã cơ bản có khẳ năng hưởng lợi. Theo dõi chờ giải ngân trở lại nhóm cổ phiếu Dệt may sau khi có số liệu chốt NAV quí II/2019. Đồng thời cơ cấu, bán hạ tỉ trọng các mã yếu kém, có vùng bán ngắn hạn nếu có. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần