Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/11/2023: VNINDEX kiểm tra hỗ trợ 1105-1100+-_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

   + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng mạnh, hướng đến mức trung bình trong 02-04 phiên đến. Nhiều mã vẫn cải thiện xu hướng ngắn hạn, gia tăng ở nhóm điện và bắt đầu có dấu hiệu mở rống sang nhóm cổ phiếu đầu cơ, penny. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, áp lực bán chốt lãi ngắn hạn bắt đầu gia tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Chọn lọc kỹ khi mở rộng danh mục, ưu tiên mã có kết quả kinh doanh tăng trưởng…. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1105+-. Kháng cự gần nhất 1115-1125_tương ứng vùng giá đỉnh tháng 01/2023. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang cải thiện. Số lượng mã có xu hướng trend_up trung hạn vẫn giảm, hướng về vùng trung bình trong 01-02 tuần đến.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ chậm lại, đang hướng đến vùng 70% số mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng và có thể đạt đỉnh trong vài phiên đến khi nhiều mã sau giai đoạn phục hồi tăng giá tốt, bắt đầu không thu hút dòng tiền gia tăng thêm, mở rộng sang nhóm mã đầu cơ. Dòng tiền trung hạn có dấu hiệu tạo đáy. Như vậy thị trường cần phải có giai đoạn rung lắc mạnh, duy trì thanh khoản trên mức trung binh mới hơn 16.000 tỷ/phiên, khối lượng giao dịch trên 700 triệu/phiên VNINDEX để dòng tiền gia tăng tiếp sau khi VNINDEX xác nhận tăng trưởng ngắn hạn. Thời gian có thẻ mất 1-2 tuần, lạc quan nhất là cuối tuần sau, và khi VNINDEX xác nhận vượt kháng cự 1115+- Lực cầu ngắn hạn tăng, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm. Lực cầu ngắn hạn có thể vào vùng đạt đỉnh trong 02-04 phiên đến, hạn chế mua đuổi nhất là khi VNINDEX hướng đến vùng 1120-1125. Dòng tiền trung hạn tiếp tục cải thiện trong các mã nhóm bất động sản, phân bón, hóa chất dầu khí, xây dựng đầu tư công.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1113,89 điểm tăng nhẹ 0,04% sau khi chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự 1125+-_giá cao nhất tháng 01/2023, khối lượng giao dịch tăng 12,48% do với phiên trước, gần đạt 1 tỷ cổ phiếu, thể hiện dòng tiền vẫn đang xoay vòng tốt, duy trì trong thị trường. VN30 1122,95 đểm giảm -0,62%, khối lượng giảm nhẹ, mức độ điều chỉnh vẫn bình thường trong VN30, gia tăng đầu cơ trong VNINDEX. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX chuyển sang giai đoạn phục hồi với mục tiêu kiểm tra lại vùng kháng cự rất mạnh 1140-1145_tương ứng vùng giá trung bình đường MA200_tuần hiện nay. Xu hướng định giá của thị trường đang cải thiện với kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ 1100-1110. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 245+- tỉ USD_57%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 134+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa hợp lý xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024.

    + Ngắn hạn VNINDEX sau khi vượt lên trend_line giảm giá kéo dài đã chịu áp lực bán ở kháng cự 1125+- và điều chỉnh kiểm back_test lại trend_line với hỗ trợ gần nhất 1105+-, hỗ trợ mạnh hơn 1090+-_tương ứng đường MA20 và giá trung bình các vị thế T+2. Điểm số điều chỉnh chủ yếu dưới áp lực của nhóm ngân hàng, VN30, trong khi dòng tiền đầu cơ, đòn bẩy lại gia tăng trở lại. Do đó các vị thế mua khi VNINDEX lớn hơn vùng giá 1100-1110 cần phải kiểm soát mức dừng lỗ. Ngắn hạn VNINDEX có thể rung lắc mạnh kiểm tra lại vùng giá 1100+- và lực cầu sẽ tiếp tục gia tăng với kỳ vọng VNINDEX sẽ vượt được kháng cự mạnh 1115+-_MA200. Tuy nhiên các vị thế mua mới cần cẩn trọng, hạn chế mua đuổi do nhiều mã sau khi phục hồi tốt cũng có mức tăng giá mạnh 15-25% từ vùng giá 1020-1030. Đồng thời dòng tiền ngắn hạn vẫn xoay vòng trong thị trường nhưng mức độ xoay vòng có thể đạt đỉnh. VNINDEX khi lớn hơn 1110+- thì cũng không còn là vùng giá được xem là rẽ, chỉ hợp lý khi cổ phiếu tăng trưởng tốt và khi thị trường chung xác nhận tăng trưởngx. Vì vậy cần tập trung vào các cổ phiếu chất lượng tốt, tăng trưởng và thu hút dòng tiền mạnh. Nâng mức dừng lỗ tương ứng đối với các vị thế đã giải ngân được ở vùng giá VNINDEX <1100. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần