Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/09/2020: VNINDEX, VN30 vùng cơ cấu danh mục_Dòng tiền tiếp tục giảm nhanh

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm. Dòng tiền tiếp tục giảm, tốc độ giảm nhanh hơn và có thể về dưới mức trung bình trong 02-04 phiên đến theo tốc độ suy giảm hiện nay. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Lực cung VN30 tiếp tục gia tăng, lực cung của VNINDEX gia tăng. Thị trường chung vẫn trong vùng bán, tái cơ cấu danh mục đầu tư.  

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   +  VNINDEX, VN30 phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn đã hình thành 895+-, 833+- với thanh khoản không cải thiện nhiều. Khối lượng VN30 giảm -18,47% so với phiên trước thấp hơn trung bình với dòng tiền ngắn hạn tiếp tục suy giảm nhanh. Thị trường phân hóa khá mạnh với lực cầu gia tăng tốt ở nhiều mã duy trì tăng trưởng tốt và kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian đến trong khi đó vẫn suy yếu và có vùng bán ngắn hạn đối với thị trường chung. Dưới ảnh hưởng của VN30, VN30, VNINDEX đang dần chuyển sang giai đoạn tích lũy chờ VN30 chốt NAV và đánh giá lại mức định giá, khẳ năng tăng trưởng mới sau khi chốt NAV quí III/2020. 

  + Ngắn hạn, dòng tiền vẫn giảm khá mạnh ở nhiều mã, nhóm mã. Ở vùng giá hiện tại trước thời điểm chốt NAV quý III/2020 để đánh giá lại định giá, nhiều cổ phiếu không thu hút dòng tiền mà cần phải điều chỉnh tích lũy, nhiều mã chịu áp lực chốt lãi với lực bán trung bình lớn. Do dòng tiền tiếp tục giảm và có thể dưới mức trung bình trong những phiên đến. Vì vậy các nhịp tăng điểm là cơ hội xem xét chốt lời, hạ tỉ trọng magrin về thấp nhất nếu có. Số lượng mã có trend_up vẫn giảm thể hiện nhiều mã bắt đầu có trạng thái thua lỗ ngắn hạn, bị kẹp nếu mua sai. Về điểm số phụ thuộc chủ yếu vào VN30 và dự kiến VN30 sẽ tiếp tục chịu áp lực bán điều chỉnh tích lũy kéo dài với vùng hỗ trợ 800-810, VNINDEX vùng 870+- như đã phân tích ở những báo cáo trước. Cần ưu tiên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, bán các mã yếu kém. Chi tiết tham khảo các Danh mục.  


Nhân Định Hàng Tuần