Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/08/2020: VNINDEX, VN30 tích lũy_Dòng tiền xoay tua tăng, Trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng. Thị trường đang đồng thuận giá tăng, dòng tiền ngắn hạn tăng, mặc dù tỉ lệ mã có trend_up vẫn dưới trung bình. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì tốt, lớn hơn vùng bán. Tâịp trung nhiều mã tăng tốt ở nhóm khu công nghiệp, bất động sản, phân bón..Dòng ngân hàng như CTG đang cải thiện tốt trở lại.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng kháng cự quan trọng như đã phân tích 850+- và 790+-. Áp lực chốt lãi, lướt sóng ngắn hạn tiếp tục xuất hiện ở vùng 850+-, 790+-. Lực cầu vẫn duy trì gia tăng và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vẫn là nhóm ngân hàng. Xu hướng của giá trị ngắn hạn Short_value đã chuyển sang phục hồi với vùng hỗ trợ 832-836, 774-778. Cần phải có động lực lớn với lực cầu gia tăng mạnh từ nhóm ngân hàng mới có thể kỳ vọng chỉ số VN30, break được vùng kháng cự quan trọng sau nhiều lần giảm mạnh, phục hồi rồi lại giảm mạnh. Điểm tích cực là cổ phiếu ngân hàng CTG đang dần cải thiện xu hướng ngắn hạn để có thể quay trở lại tăng trưởng trong kỳ vọng trung bình, sẽ cải thiện xu hướng và điểm số của VN30, VNINDEX. 

  + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục rung lắc điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ 832+-, 774+- trong vài phiên tiếp theo và kháng cự 850+-, 790+-. Về mặt điểm số việc xác nhận xu hướng tăng trưởng ngắn hạn là chưa có cơ sở do xu hướng định giá tích lũy kẹp giữa các xu hướng và tình hình kinh doanh quý III/2020 chưa đủ dữ liệu dự báo như đã nhiều lần phân tích. Trường hợp kể cả khi xác nhận tăng trưởng do nhóm ngân hàng, thì nhóm này cũng sẽ có nhịp điều chỉnh back_test trở lại vùng 790+- mạnh, để đánh giá tốc độ tăng trưởng mới. Ngắn hạn dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng trở lại, xoay tua đẩy nhiều mã chất lượng trung bình cải thiện xu hướng và tiếp tục gia tăng ở nhiều mã nhóm KCN,..Chất lượng tăng trưởng của thị trường được cải thiện. Vì vậy các cơ hội đầu tư, đầu cơ ngắn hạn vẫn liên tục xoay tua gia tăng trong giai đoạn hiện nay. Vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư một số mã tăng trưởng tốt trong nhóm Khu công nghiệp, điện, nước, logistics, xây lắp, vật liệu xây dựng.., khi xảy ra rung lắc điều chỉnh. Chi tiết tham khảo các Danh mục.



Nhân Định Hàng Tuần