Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/05/2022: VNINDEX, VN30 áp lực bán tăng mạnh. Dòng tiền tăng, Trend_up tăng nhẹ

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

           * MATRIX_FILTER VIP

          * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

 

    Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

1. Thống kê thị trường:

   + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng nhẹ, tốc độ tăng tốt hơn. Chất lượng thị trưởng cải thiện. Nhóm mã thủy sản, cảng, điện, hóa chất như ANV, VHC, GMD, VSC, REE, GDC… vẫn duy trì tăng trưởng tốt. Một số mã nhóm mã sau thời gian điều chỉnh kéo dài như VHM, POW… đang dần cải thiện để hình thành xu hướng trend_up ngắn hạn mới. Kỳ vọng nhóm chứng khoán, nhiều mã đã có vùng giá thấp nhất trung hạn khi có mức giảm giá kỹ lục chỉ thua kém các thời điểm khủng hoảng kinh tế.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tăng, tốc độ tăng khá mạnh. Thị trường duy trì Lượng đi trước giá. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán. Tâm lý ngắn hạn thị trường cải thiện. Các mã phục hồi tốt nhất là các mã có đáy sau cao hơn vùng đáy trước trong khi VNINDEX có đáy sau thấp hơn như HBC, PVT, PVS, POW, ITA, SAM, ASM, PC1, BCC, DPG, PLC, NLG, VHM, BCG… là các mã ưu tiên theo dõi để xem xét chọn lọc gia tăng tỉ trọng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục chịu áp lực bán mạnh đầu phiên, áp lực giải chấp về vùng giá 1230-1235 tương ứng vùng giá thấp tháng 04, 05/2021 sau khi vượt được vùng giá đỉnh lịch sử nhiều năm 1200-1211. Kết phiên VNINDEX hồi phục tốt ở mức 1293,56 điểm tăng 1,89% khối lượng giao dịch giảm -4,19% đạt 80% so với mức trung bình. VN30 ở mức 1345,46 điểm tăng 2,39%, khối lượng giao dịch giảm -21,73% so với phiên trước_90% mức trung bình. VNINDEX, VN30 tạm thời có 2 đáy ngắn hạn phân kỳ khi vượt trở lại vùng 1261,4, 1318,5. Dòng tiền bắt đáy ngắn hạn tiếp tục gia tăng khi thị trường giảm điểm. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 suy giảm dưới vùng kháng cự 1320-1330, 1370-1380, vùng kháng cự gần nhất 1300-1310, 1350+-. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX, VN30 là vùng 1285-1290, 1330-1340. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 300+- tỉ USD_87%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 156+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX đã phục hồi với tín hiệu phân kỳ đáy sau thấp hơn đáy trước. Các mã phục hồi tốt nhất là các mã phân kỳ với VNINDEX khi có 2 đáy ngắn hạn bằng cao hơn đáy trước ở thời điểm VNINDEX 1261,4 ngày 26/04/2022. Dự kiến VNINDEX trong phiên tiếp theo sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng 1300-1310. Tương ứng vùng giá thấp phiên 25/04/2022, cũng như trend_line giảm giá ngắn hạn nối các đỉnh 1525-1530 ngày 07/04/2022, 1478-1484 ngày 14,15/04/2022 và 1361 ngày 05/05/2022 kéo dài. VNINDEX có thể chịu áp lực bán, rung lắc ở vùng kháng cự 1300-1310 và điểu chỉnh kiểm tra lại vùng giá 1260-1285 sau đó vẫn phục hồi trở lại vùng 1310-1320. Để hình thành kênh giá tích lũy mới cạnh dưới vùng 1235-1260 và vùng trên 1310-1320. VNINDEX cần vượt và giữ được vùng hỗ trợ 1300+- thì có thể kỳ vọng kết thúc xu hướng giảm, hình thành xu hướng phục hồi tăng mới trở lại vùng VNINDEX 1360-1400. Ngắn hạn dòng tiền chỉ gia tăng mạnh khi thị trường giảm điểm về các vùng giá hỗ trợ trung dài hạn với thanh khoản chưa quay trở lại mức trung bình. Phù hợp tích lũy trung dài hạn, hạ giá vốn đầu tư. Có thể ưu tiên các mã có vùng mua ngắn hạn, phục hồi tốt so với VNINDEX để chọn lọc tích lũy đầu tư, đầu cơ ngắn hạn như trên, hoặc cổ phiếu có sẳn hạ giá vốn. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

Nhân Định Hàng Tuần