Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/03/2020: VNINDEX, VN30 vùng đáy trung hạn_Dòng tiền Money_in gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up giảm mạnh, Money_in tăng. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh, dưới mức trung bình. Dòng tiền tiếp tục gia tăng, tốc độ gia tăng dòng tiền chậm lại. Cho thấy nhiều mã giảm điểm tiếp tục thu hút dòng tiền gia tăng bắt đáy. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng trở lại cân bằng với vùng bán.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 đã phục hồi trở lại khi điều chỉnh về vùng 810+- và 770+- tương ứng vùng giá năm 2017 với dòng tiền tham gia bắt đáy như dự kiến, đồng thời tạm thời VN30 xóa bỏ rủi ro có thể tiếp tục suy thoái mở rộng. Hai xu hướng chính của VNINDEX, VN30 vẫn suy giảm. Bởi vì tình trạng suy thoái 02 quý liên tiếp là chưa từng xảy ra tính từ khi thị trường bắt đầu tăng trưởng từ năm 2012. Do đó dự báo cũng sẽ ko xảy ra suy thoái tiếp tục trong hiện nay và thời gian tới, mà chỉ là kết thúc tăng trưởng và chuyển sang giai đoạn tích lũy trung hạn kéo dài. Thị trường vẫn suy thoái theo từng quý nhưng tốc độ suy thoái dự kiến sẽ chậm lại trong quý II/2020 và dần phục hồi trong quý III/2020

   + Như vậy, dự báo thị trường, chỉ số VNINDEX đang xác nhận vùng đáy trung hạn ở vùng 810+-, VN30 770+- và sẽ bắt đầu dần phục hồi trở lại. Tuy nhiên thị trường sẽ không tạo đáy hình chữ V mà phục hồi zich zắc để lần lượt hình thành kênh phục hồi trung hạn dự kiến sẽ kéo dài 01-02 quý với đáy quí I/2020 của VN30 là 810+- và 770+-, đáy quí II/2020 dự kiến là 800+-. Các đáy này sẽ tạo thành một trend_line phục hồi trung hạn mới và sẽ được cập nhật chi tiết hơn ở các báo cáo sau. Chỉ số đã tạo đáy nhưng thị trường vẫn duy trì phân hóa mạnh trong từng nhóm ngành. 

   + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự gần nhất 845-850 và 795-800. Áp lực cơ cấu danh mục, cắt lỗ ngắn hạn vẫn xảy ra do vùng giá mua mới ngắn hạn ở vùng giá VNINDEX > 860, VN30 > 830 về tài khoản trong những phiên đến. Mặc dù dòng tiền vẫn tiếp tục gia tăng, chỉ số đang xác nhận đáy trung hạn đầu tiên nhưng các cơ hội đầu tư tăng trưởng vẫn chưa xuất hiện nhiều. Thị trường vẫn chủ yếu là các nhịp phục hồi ngắn trung hạn, nhiều mã tích lũy kéo dài, phân hóa. Vì vậy gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng vẫn chưa có khuyến nghị. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần