Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/02/2020: VNINDEX tiếp tục điều chỉnh_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm lại. Như vậy chúng ta cần chờ dữ liệu thống kê cho thấy Trend_up sẽ tạo đáy ngắn hạn trong những phiên đến. Sau đó, chỉ số vẫn tiếp tục điều chỉnh tích lũy, và trend_up ngắn hạn sẽ tạo thêm 1 đáy thứ 2 cao hơn đáy đầu tiên. Lúc đó thị trường mới xác nhận có thể quay trở lại tăng trưởng. Thời gian còn kéo dài. Dòng tiền ngắn hạn đã suy giảm như dự kiến những phiên trước dưới áp lực chốt lời băt đáy ngắn hạn, cũng như áp lực giảm, cơ cấu danh mục trong VN30. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Tập trung nhiều vào các nhóm mã đã điều chỉnh mạnh và tích lũy kéo dài như Xây dựng, hạ tầng, dệt may, cảng, KCN… không có nhiều mã nổi bật. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 đã gặp áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự định giá 945+-, 865+-đang suy giảm như dự kiến ơ những báo cáo trước. Điều chỉnh đến mạnh từ nhóm vốn hóa lớn VN30 với lực cung gia tăng do áp lực hạ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng, cơ cấu danh mục khi cả 2 xu hướng chính đều suy giảm. Như vậy VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục điều chỉnh kiểm tra lại hỗ trợ tăng trưởng 1(*) tương ứng vùng 920+- và 845+-. Kháng cự mạnh của VNINDEX, VN30 lúc này là 941+-, 955+-. Nhiều nhóm mã midcaps trong VNINDEX sau thời gian dài điều chỉnh trước đây và tích lũy, đa số đang nằm ở các vùng hỗ trợ dài hạn. Những nhịp điều chỉnh giảm điểm tích lũy sắp đến của VN30, VNINDEX là cơ hội để xem xét chọn lọc gia tăng  tỉ trọng các mã vốn hóa trung bình, cơ bản tốt để tham gia đầu tư khi xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trở lại. 

   +  Ngắn hạn, VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, cơ cấu hạ tỉ trọng danh mục đầu tư. Tín hiệu dòng tiền ngắn hạn suy giảm, vì vậy đối với các trường hợp nếu còn duy trì tỉ trọng cổ phiếu cao, cần phải quản trị rủi ro, tiếp tục cân đối tỉ trọng nếu có. Mặc dù nhịp giảm điểm vừa qua, nhiều nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên do hiện tại xu hướng chung của chỉ số VNINDEX, VN30 đều suy giảm định giá và chưa thể đánh giá chính xác tác động suy giảm. Nên tỉ trọng đầu tư tăng trưởng hạn chế gia tăng. Có thể mua tích lũy đầu tư trung dài hạn với tỉ trọng không quá 50% vốn, với các nhóm mã cơ bản Khu công nghiệp, các mã cơ bản có tính chất phòng thủ như Nước, điện ít chịu ảnh hưởng… Chi tiết tham khảo các Danh mục


Nhân Định Hàng Tuần