Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/12/2019: VNINDEX phân hóa, phục hồi_Trend_up cải thiện

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up  tăng mạnh, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên thị trường gia tăng tốt. Dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Số lượng mã đạt chuẩn tăng trưởng toàn diện phục hồi, mở ra các cơ hội để xem xét gia tăng đầu tư mới.  Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tập trung mạnh vào nhóm mã sản xuất nổi bật như DRC, CVT, HPG, HSG, HT1, STK…. có thể theo dõi để xem xét bổ sung đầu tư, đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX tiếp tục phục hồi tăng điểm kiểm tra kháng cự 970+-, khối lượng giao dịch gia tăng tốt thể hiện dòng tiền dần cải thiện trở lại với nhiều mã đột biến khối lượng tích cực. VN30 phân hóa và giảm điểm nhẹ do áp lực cơ cấu, chốt lãi vẫn duy trì. Điểm tích cực là khẳ năng sinh lợi của thị trường đã cải thiện trở lại. Nhiều mã sau thời gian dài tích lũy trung dài hạn đang dần quay trở lại xu hướng tăng trưởng, với dòng tiền trung hạn gia tăng tốt và tập trung nhiều ở nhóm mã sản xuất. Nhiều nhóm mã khác cũng bắt đầu dần phục hồi khi kiểm tra lại vùng giá đáy trung hạn trước đây với dòng tiền cải thiện. Do đó, đây là điểm tích cực, cơ sở để bắt đầu theo dõi, chọn lọc danh mục đầ u tư mới dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của năm 2020. Trên cơ sở thận trọng, cũng như chờ chốt NAV, định giá năm 2019, xác nhận xu hướng tăng trưởng mới, thì các mã đạt tiêu chuẩn sẽ được xem xét cập nhật mới vào danh mục đề xuất. 

    +  Ngắn hạn, thị trường tiếp tục phân hóa chọn lọc, VNINDEX tiếp tục phục hồi kiểm tra kháng cư 970+- và tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp dưới ảnh hưởng của VN30. Tuy nhiên dòng tiền sẽ cải thiện dần do khẳ năng sinh lợi trong thị trường cải thiện. Số lượng mã có trend tăng mới gia tăng, số lượng mã tăng trưởng gia tăng. Vì vậy, vẫn tiếp tục cơ cấu danh mục nếu có, giảm tỉ trọng các mã yếu kém, suy giảm ngắn hạn khi hồi phục. Có thể gia tăng tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng mua, vào trend mới. Mở rộng và gia tăng tỉ trọng đầu tư vào các mã mới đạt chuẩn tăng trưởng toàn diện trong danh mục tăng trưởng khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh ở hỗ trợ tăng trưởng tương ứng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.

VNI

 

 


Nhân Định Hàng Tuần