Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/09/2019: VNINDEX tích lũy_Áp lực bán gia tăng_Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền tiếp tục suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

         + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền tiếp tục giảm. Tốc độ giảm Trend_up gia tăng cho thấy số lượng mã mất trend tăng ngắn hạn tăng mạnh. Số lượng mã có vùng mua bán khá cân băng, vùng bán lớn hơn vùng mua không đáng kể.  Nhóm mã khu công nghiệp tiếp tục bị bán mạnh, khối lượng gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 


         + VNINDEX duy trì tích lũy, khối lượng giao dịch giảm nhẹ. Khối lượng VN30 giảm và vẫn duy trì tăng trưởng ngắn hạn với vùng hỗ trợ 883-885. Lực Cầu ngắn của VN30 tăng nhẹ nhưng vẫn chưa thể thắng áp lực cung. Nhóm Khu công nghiệp như nhận định tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau thời gian tăng nóng. Hiện nay đa số nhóm này đang đi vào vùng quá bán ngắn hạn và có thể xảy ra hiện tượng call_margin cục bộ trong vài phiên đến và phục hồi ngắn trở lại, có thể đủ T+3. Cụ thể các mã như D2D sẽ hồi phục khi D2D < 64+-, SIP (< 103), TIP (25+-), SZC (< 17.x+-), SNZ (23+-), SZL ( <47+-)… Có thể xem xét giải ngân, bắt sóng hồi ngắn hạn 1 phần trở lại với nhóm này. Sau nhịp hồi này nhóm mã KCN sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Như nhiều sóng ngành trước đây, sau khi đạt đỉnh, chỉ còn số ít các mã duy trì tăng trưởng tốt mới, đa phần thị trường sẽ trả lại tốc độ tăng trưởng như trước đây. Vì vậy, các vị thế đầu tư mới với nhóm này, cần thêm thời gian đánh giá và cập nhật lại tốc độ tăng trưởng trong đầu quí IV/2019. 

      + VNINDEX xu hướng ngắn hạn Short_value chuyển sang tích lũy. Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục tích lũy biên độ hẹp. Quá trình tích lũy có thể kết thúc dự báo vào nữa đầu tháng 10/2019 khi các Kết quả kinh doanh Quí III/2019 dần công bố, với kỳ vọng vào nhóm mã VN30 có thể quay trở lại tăng trưởng định giá. Ngắn hạn, do dòng tiền giảm, khẳ năng sinh lợi giảm và dưới mức trung bình. Vì vậy, tạm dừng vị thế mua mới. Tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, cân đối tỉ trọng đầu tư, quản trị rủi ro khi thị trường, các nhóm mã suy yếu, có vùng bán khi hồi phục. Chỉ nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng các mã mạnh vẫn duy trì được xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng. Các vị thể gia tăng trở lại sẽ được xem xét khi dòng tiền kết thúc suy giảm và bổ sung danh mục tăng trưởng mạnh mới. Chi tiết tham khảo các danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần