Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/07/2019: VNINDEX phân hóa_kiểm tra lại vùng kháng cự 973+-


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

    + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn phục hồi tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng nhẹ trở lại và lớn hơn vùng bán. Nhiều mã cơ bản nổi bật như VGC, ACB, CVT, VSC, NLG, NCT HAX,.. hay các mã như CTI, VNA, TNA, HT1, BCC… vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng vị thế đầu tư, đầu cơ ngắn hạn khi điều chỉnh rung lắc. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX đã phục hồi trở lại từ vùng hỗ trợ 960-965 như dự kiến, xu hướng ngắn hạn vẫn tích lũy. Điểm tích cực là xu hướng dài hạn đang có tín hiệu Đảo trend, mở ra kỳ vọng và dự báo có thể tăng trưởng trở lại. Điều này chỉ được xác nhận khi và chỉ khi xu hướng giá tri trung bình ngắn hạn Short_value tăng trưởng trở lại, cũng như nhóm VN30 kết thúc xu hướng suy giảm. VN30 vẫn duy trì xu hướng suy giảm định giá. Quá trình suy giảm này chỉ có thể kết thúc trừ khi tình hình kinh doanh Quí III/2019 của nhóm VN30 chắc chắn xác nhận tăng trưởng trở lại.  Đặc điểm của quá trình này là các mã tăng trưởng mạnh duy trì thu hút dòng tiền, phân hóa dần, tốc độ tăng giá chậm và liên tục xảy ra rung lắc ngắn hạn. Các nhóm mã có xu hướng tích lũy hay suy giảm tương tự VNINDEX, VN30 dòng tiền sẽ liên tục xoay tua, đẩy xu hướng giá phục hồi zích zắc, lần lượt vượt các kháng cự ngắn hạn và điều chỉnh tích lũy chờ giá trị Short_value tăng trưởng, mới có thể phục hồi tiếp. Vì vậy, để sinh lợi tốt trong giai đoạn này, cần kiên nhẫn và chọn lọc kỹ mã. Chỉ mở mua ngắn hạn khi rung lắc điều chỉnh ở vùng hỗ trợ ngắn hạn. 

       + Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại kháng cự quan trọng gần nhất 973+-. Như dư báo trước đây, VNINDEX sẽ hình thành kênh sideway_up trung hạn. Mục tiêu chính là 1000+- cho đến khi VN30 có thể quay trở lại tăng trưởng, tích lũy. Số lượng mã vào trend tăng trung hạn vẫn gia tăng, khá nhiều mã có thị giá hấp dẫn. Vì vậy vẫn có thể tiếp tục gia tăng hoạt động trading, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh trong phiên ở vùng giá hỗ trợ. Ưu tiên các mã tăng trưởng hàng đầu, có thể tham khảo danh mục khuyến nghị, cũng như các mã có vùng mua ngắn hạn, dòng tiền gia tăng. Các vị thế mua sẽ được xem xét đóng lại khi thống kê Trend_up ngắn hạn có tín hiệu phân kỳ. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần