Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/09/2022: VNINDEX kỳ vọng phục hồi ở vùng hỗ trợ 1200-1225. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua. Nhiều mã tiếp tục chịu áp lực cắt lỗ các vị thế T+2. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Tỉ trọng ngắn hạn cao, cần xem xét cơ cấu khi thị trường hồi phục.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa gia tăng bắt đáy và đang tiếp tục giảm về vùng 20-30% trong 02-04 phiên đến. Tâm lý bi quan ngắn hạn gia tăng. VNINDEX kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh, tích lũy. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX giảm, áp lực cung tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1234,60 điểm giảm -0,69%, khối lượng giảm, dưới mức trung bình. VN30 ở mức 1265,57 điểm giảm -0,27%, khối lượng giao dịch giảm -33,65% so với phiên trước, 85% so với mức trung bình. VNINDEX tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên ATC khi không giữ được vùng hỗ trợ gần nhất 1240+-. Tiếp tục chịu áp lực bán về vùng 1200-1225, với vùng 1225+- tương ứng vùng hỗ trợ tâm lý, giá thấp nhất tháng 07/2021 và vùng giá đỉnh năm 2018. Đây cũng là vùng hỗ trợ trend_line nối các đáy 1000-1029 thấp nhất năm 2021 và 1143-1155 đáy thấp nhất tháng 05,07/2022. Kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi phân hóa ở vùng hỗ trợ quan trọng này. Với dòng tiền ngắn hạn có thể gia tăng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 chuyển sang điều chỉnh tích lũy dưới vùng kháng cự gần nhất 1240-1250, hỗ trợ gần nhất 1225+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 285+- tỉ USD_81%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 149+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn dòng tiền và xu hướng trend_up tiếp tục suy giảm mạnh với áp lực cắt lỗ ngắn hạn gia tăng. Dẫn đến VNINDEX tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng tiếp theo là vùng 1200-1225. Kỳ vọng dòng tiền có thể phân hóa và bắt đầu gia tăng trở lại khi thông kê cho thấy dòng tiền có thể suy giảm vào vùng cạn kiệt. Tuy nhiên để hạn chế rủi ro, các vị thế mua lướt, hoặc gia tăng tỉ trọng cần chờ thống kế cho thấy số lượng mã có dòng tiền tạo vùng đáy và cải thiện gia tăng trở lại với tín hiệu Lượng đi trước giá. Ngắn hạn, cần xem xét cơ cấu bán loại giảm các mã yếu kém hơn thị trường chung. Các trường hợp tỉ trọng cao, xoay vòng T+2 dẫn đến thua lỗ cần ưu tiên bán giảm tỉ trọng khi VNINDEX hồi phục. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần