Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/07/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up xác nhận đáy, tăng. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường gia tăng. Dòng tiền gia tăng tốt nhưng vẫn dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì tốt lớn hơn vùng bán, giảm so với những phiên trước. Rất nhiều mã có vùng mua vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. Lực cầu của VN30 duy trì tăng, tốc độ tăng lực cầu chậm lại. Lực cầu của VNINDEX không gia tăng. Lực cung ngắn hạn vẫn giảm, tuy nhiên có thể tạo đáy và tăng trở lại trong vài phiên đến. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng tốt với dòng tiền, thanh khoản gia tăng. Giá tăng lượng tăng đồng thuận mặc dù vẫn dưới trung bình. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn với hỗ trợ tăng trưởng 865+-, và 806+-. VNINDEX sẽ tiếp tục tăng điểm để hướng đến vùng kháng cự quan trọng tiếp theo 890+-, đồng thời tương đương với trend_line giảm giá trung dài hạn nối các đỉnh tháng 11/2019, tháng 01 và 06/2020. Trường hợp vượt qua thì VNINDEX sẽ đạt điều kiện được đánh giá xếp hạng tăng trưởng trở lại. Sau đó, dự kiến sẽ có nhịp điều chỉnh để kiểm tra lại xu hướng, vùng định giá cũng như trend_line giảm giá, đồng thời có thể xác nhận xu hướng tích lũy định giá có thể kết thúc. Lúc đó sẽ xem xét, đánh giá và cập nhật xu hướng mới, cũng như các vị thế đầu tư mới. 

   + Ngắn hạn, thị trường khá tích cực khi dòng tiền và khẳ năng sinh lợi tăng đồng thuận mặc dù vẫn dưới trung bình. Thị trường đang được dẫn dắt chính bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dự kiến VN30 sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu 830+- tương ứng kháng cự trend_line nối các đỉnh tháng 11/2019, tháng 01 và 06/2020. Đây là vùng kháng cự mạnh, quan trọng. Khá nhiều mã đang đi vào các vùng kháng cự rất mạnh trung dài hạn tương ứng. Các vị thế gia tăng tỉ trọng ngắn hạn, đầu tư vẫn được xem xét do nhiều mã vẫn có vùng mua, thu hút dòng tiền. Tuy nhiên cần lưu ý, thị trường có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong 2-5 phiên đến với ực cung ngắn hạn mặc dù giảm nhưng có thể gia tăng trở lại. Do đó các vị thế mua chỉ nên ưu tiên các mã có vùng mua, tăng trưởng vào trend tăng mới và xem xét chốt lãi, lướt ngắn khi VNINDEX, VN30 vào vùng kháng cự mạnh, quá mua trong những phiến tiếp theo. Cần lưu ý rằng, chắc chắn VN30 sau khi được xếp hạng tăng trưởng trở lại, dự sẽ có 1 nhịp back_test, điều chỉnh nhanh, mạnh để kiểm tra lại vùng hỗ trợ định giá 800-805. Đây sẽ là thời điểm để xem xét gia tăng tỉ trọng đối với nhóm ngân hàng, VN30, nhân tố chính dẫn dắt thị trường tăng điểm trong những phiên gần đây. Gia tăng tỉ trọng đầu tư. Chi tiết tham khảo các Danh mục. Nhân Định Hàng Tuần