Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/03/2020: VNINDEX, VN30 giảm điểm lịch sử_Dòng tiền Money_in gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

  + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có xu hướng trend_up ngắn hạn giảm, dưới mức trung bình. Dòng tiền gia tăng mạnh. Cho thấy thị trường giảm điểm mạnh lịch sử với khối lượng đột biến đã kích thích dòng tiền money_in bắt đáy gia tăng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng mạnh lớn hơn vùng mua

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 với tâm lý tiêu cực bùng phát do dịch bệnh đã có phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất từ trước đến nay, gần như giảm hết biên độ giao dịch với khối lượng gia tăng đột biến. VNINDEX giảm -6,28% về mức 835,49 điểm, khối lượng gia tăng 55,57%, VN30 giảm -6,35% về mức 782,85 điểm, khối lượng giao dịch tăng 98,73% so với phiên trước. VN30 phá vỡ vùng hỗ trợ 830+- với khối lượng đột biến và đang xác nhận mức độ suy thoái gia tăng, mở rộng ra suy thoái 02 quý liên tiếp. VN30 vùng 820-830 trở thành vùng kháng cự mạnh theo xu hướng suy thoái. VN30 mở rộng suy thoái dẫn đến lần lượt phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ mạnh 800+-, 790+- và có hỗ trợ gần nhất là vùng 770+- tương ứng với vùng giá tháng 07,08,09/2017 là có thể kỳ vọng phục hồi trở lại. VNINDEX tương ứng là hỗ trợ 810+-. Như vậy đối với đầu tư tăng trưởng  thì được xem là không tham gia đầu tư, tỉ trọng đầu tư tăng trưởng là không duy trì. Việc dự báo vùng đáy trong bối cảnh chưa có tiền lệ vẫn rất mạo hiểm trong đầu tư. Lúc này thị trường chỉ phù hợp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư dưới giá trị đối với các nhà đầu tư trường vốn tầm nhìn theo chu kỳ 2-3 năm trở lên trong bối cảnh tỉ lệ cổ phiếu có chất lượng rất thấp trong thị trường. 

   + Ngắn hạn tín hiệu thống kê cho thấy dòng tiền money_in gia tăng khi thị trường giảm điểm đột biến. Do đó dự kiến trong 1-3 phiên đến VN30 nhân tố ảnh hưởng chính khi tiếp tục điều chỉnh về vùng 770+- sẽ có phục hồi ngắn hạn kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhât 790+-. Mặc dù dòng tiền money_in, bắt đáy gia tăng ngắn hạn, tuy nhiên rủi ro hiện tại là chưa thể kiểm soát, dự báo do đó hạn chế tham gia vào thị trường lúc này. Nếu tỉ trọng vẫn còn duy trì cao thì cần phải tiếp tục hạ xuống nhất là với những cổ phiếu mới bắt đầu suy giảm. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới trung bình. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ được xem xét chọn lọc khi xu hướng ngắn hạn quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần