Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/10/2019: VNINDEX kiểm tra lại vùng 990_Khẳ năng sinh lợi tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


    + Trend_up tăng, Money_in giảm. Dòng tiền ngắn hạn giảm mạnh, dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi tăng, có thể vượt mức trung bình trong vài phiên đến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn bán. Nổi bật ở những mã mạnh trong thị trưởng hiện nay như VCB, IJC, NLG, SMB… hay các mã có tính chất đầu cơ như VNA, IDJ, HVG… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn, ưu tiên cổ phiếu có sẳn. Lực cầu ngắn hạn của VN30 đang cải thiện trở lại

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX tiếp tục phục hồi rất tốt ở vùng hỗ trợ quan trọng nền giá 980+-, ảnh hướng tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng điển hình như VCB với báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Lực cầu ngắn hạn của VN30 đang cải thiện trở lại, tập trung nhiều ở nhóm ngân hàng, bất động sản, hạ tầng. VNINDEX vẫn giữ được nên giá hỗ trợ mạnh 980+-. Tuy nhiên điều kiện để VNINDEX có thể tăng trưởng mạnh tiếp tục là cần vượt vùng kháng cự 990+- với lực cầu, dòng tiền money_in tăng trưởng trở lại, cũng như số lượng Trend_up tăng vượt mức trung bình trong những phiên đến. Để có thể kết thúc quá trình tích lũy trung hạn kéo dài trong cuối tháng 10/2019.

       + Ngắn hạn, thị trường phân hóa mạnh thể hiện qua dòng tiền giảm. Số lượng mã tăng trưởng mặc dù có cải thiện nhưng vẫn thấp.   Thị trường đang trong giai đoạn chờ báo cáo quí III/2019 nên rất nhạy cảm, xuất hiện nhiều rủi ro ngắn hạn như VCS khi báo cáo quí III/2019 không tăng trưởng tốt bằng tốc độ tăng giá. Do đó nhà đầu tư cần thận trọng, rà soát danh mục nếu có. Các vị thế mua đầu tư chỉ nên ưu tiên các mã tăng trưởng khi xảy ra rung lắc về vùng hỗ trợ tương ứng, để có khẳ năng sinh lợi tốt nhất.Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

 

Nhân Định Hàng Tuần