Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/10/2019: VN30 phục hồi ở hỗ trợ 900+-_Dòng tiền suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


   + Trend_up không thay đổi, Money_in giảm. Dòng tiền giảm, duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã vùng bán tăng, cân bằng với vùng mua ngắn hạn. Các mã có vùng bán ngắn hạn thuộc nhóm mã trong VN30, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 980+- và 900+-. Đây cũng chính là vùng hỗ trợ trend_line tăng trưởng ngắn hạn nối các vùng giá thấp nhất  tháng 06, 08 và 09/2019, cũng như VN30 kiểm tra lại vùng giá cao nhất 900+- tháng 5, 8/2019 đã vượt. Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ phục hồi trở lại khi kiểm tra vùng hỗ trợ trên để kiểm tra lại các kháng cự 988-990 và VN30 911-912.

     +  Ngắn hạn, xu hướng của VNINDEX đã bắt đầu chuyển sang tích lũy, phân hóa  mạnh theo kết quả kinh doanh quí III/2019. Thị trường đang trong giai đoạn chờ báo cáo quí III/2019 nên rất nhạy cảm, xuất hiện nhiều rủi ro ngắn hạn như VCS khi báo cáo quí III/2019 không tăng trưởng tốt bằng tốc độ tăng giá. Do đó nhà đầu tư cần thận trọng, rà soát danh mục. Do dòng tiền vẫn suy giảm, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Vì vậy ưu tiên cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn các mã có vùng bán nếu có. Các vị thế mua lướt, hoặc chọn lọc đầu tư trung hạn có thể xem xét gia tăng khi VN30 điều chỉnh về hỗ trợ 900+-. Và có thể xem xét đầu cơ một số nhóm mã dầu khi như PVD… khi đang điều chỉnh test lại trend_line giảm giá trung hạn đã vượt. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


   VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần