Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/08/2019: Biến động, chốt lãi mạnh ở nhóm Upcom_Dòng tiền dịch chuyển nhóm Cảng, kho vận


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Trend_up giảm cho thấy số lượng mã duy trì xu hướng tăng trên toàn thị trường tiếp tục giảm. Khẳ năng sinh lợi giảm. Dòng tiền giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn gia tăng trở lại và có tín hiệu dịch chuyển, duy trì đột biến sang các nhóm mã cơ bản khác, như nhóm mã Vận tải, kho vận, cảng, hàng không điển hình như PVT, HAH, ILB, TCW, AST… Trong khi đó chịu áp lực bán, chốt lời mạnh ở nhóm mã khu công nghiệp, Upcom như đã dự báo, cảnh báo những phiên trước. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX phục hồi nhẹ sau áp lực bán, chốt lãi mạnh phiên giao dịch trước, khối lượng giao dịch giảm -21.36% so với phiên trước. Điều này thể hiện các mã hồi phục vẫn khi giảm mạnh vẫn chưa thu hút dòng tiền mạnh trở lại. Cũng như nhiều mã tăng quá mạnh thuộc nhóm KCN,  hay Upcom sau phiên biến động khối lượng rất mạnh đã có khối lượng lớn chốt lãi, các vị thế mua đuổi giá cao sẽ chịu thua lỗ ngắn hạn. Do đó, cần hạn chế mua mới đối với nhóm mã này. Đánh giá triển vọng tăng trưởng và có thể xem xét hạ tỉ trọng nếu có khi phục hồi. Dòng tiền ngắn hạn có tín hiệu dịch chuyển số ít qua các mã nhỏ, hoạt động ổn định trong nhóm Logistis. Nhưng chủ yếu là các mã có hoạt động, FA ổn định, chưa tăng trưởng đột biến, cũng như các mã đầu ngành nhóm này vẫn chưa cải thiện mạnh về tăng trưởng EPS. Vì vậy, có thể tiếp tục theo dõi kỹ, ngắn hạn có thể dịch chuyển nột phần danh mục đầu tư sang nhưng có chọn lọc và phải ưu tiên cổ phiếu tăng trưởng. 

        + VNINDEX vẫn chịu ảnh hưởng lớn của VN30. Lực Cung nhóm VN30 tiếp tục gia tăng với khá nhiều mã tiếp tục chịu rủi ro bán mạnh như GAS. Ngắn hạn thống kê dòng tiền và khẳ năng sinh lợi vẫn giảm. Vì vậy cần ưu tiên cơ cấu, tiếp tục hạ tỉ trọng ngắn hạn. Các vị thế mua mới cần hạn chế. Cần theo dõi đánh giá triển vọng tăng trưởng mới của nhóm mã tăng rất mạnh là Khu Công nghiệp, nhóm mã Upcom. Xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn nếu có. Và chờ thị trường xác nhận dòng cổ phiếu có thể có mức tăng trưởng đột biến tiếp theo. Duy trì nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần