Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/07/2019: VNINDEX phân hóa_điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 960-965


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm nhe,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn giảm  nhẹ, dòng tiền ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng và cân bằng với vùng mua. Như vậy yêu cầu cơ cấu danh mục ngắn hạn, nhất là tỉ trọng đầu cơ nếu có. Các mã có vùng mua nổi bật ở nhiều mã cơ bản tích lũy tốt như VSC, PVT, PAC… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX điều chỉnh giảm trở lại dưới ảnh hưởng chính của VN30. VN30 vẫn duy trì xu hướng suy giảm định giá. Quá trình suy giảm này chỉ có thể kết thúc trừ khi tình hình kinh doanh Quí III/2019 của nhóm VN30 chắc chắn xác nhận tăng trưởng trở lại. Xu hướng của VNINDEX đang là phục hồi ngắn hạn, để cố gắng lấy lại xu hướng tăng trưởng định giá, VN30 kiểm tra lại xu hướng suy giảm định giá. Đặc điểm của quá trình này là các mã tăng trưởng mạnh duy trì thu hút dòng tiền, phân hóa dần, tốc độ tăng giá chậm và liên tục xảy ra rung lắc ngắn hạn. Các nhóm mã có xu hướng tích lũy hay suy giảm tương tự VNINDEX, VN30 dòng tiền sẽ liên tục xoay tua, đẩy xu hướng giá phục hồi zích zắc, lần lượt vượt các kháng cự ngắn hạn và điều chỉnh tích lũy chờ giá trị Short_value tăng trưởng, mới có thể phục hồi tiếp. Vì vậy, để sinh lợi tốt trong giai đoạn này, cần kiên nhẫn và chọn lọc kỹ mã. Chỉ mở mua ngắn hạn khi rung lắc điều chỉnh ở vùng hỗ trợ ngắn hạn. 

       + VNINDEX đã điều chỉnh khi gặp kháng cự 975-976 với ảnh hưởng biến động mạnh của nhóm mã VHM, VIC. Dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 960-965 tương ứng với VHM có hỗ trợ 81+-, và tiếp tục tích lũy.  Ngắn hạn dòng tiền giảm, số lượng mã vào vùng bán ngắn gia tăng, vì vậy có thể giao dịch lướt sóng, bán lướt và Cover lại ở vùng hỗ trợ ngắn hạn tương ứng. Vẫn có thể tiếp tục gia tăng hoạt động trading, gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh trong phiên ở vùng giá hỗ trợ. Ưu tiên các mã tăng trưởng hàng đầu, có thể tham khảo danh mục khuyến nghị, cũng như các mã có vùng mua ngắn hạn, dòng tiền gia tăng. Các vị thế mua sẽ được xem xét đóng lại khi thống kê Trend_up ngắn hạn có tín hiệu phân kỳ. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần