Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/05/2019: VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh_Dòng tiền gia tăng_Thep dõi tín hiệu xác nhận đáy


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng nhẹ. Dòng tiền tăng vượt mức trung binh. Trend_up giảm nhẹ, tốc độ giảm đã chậm lại và có tín hiệu tạo đáy. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tiếp tục gia tăng, lớn hơn vùng Bán. Với khá nhiều nhóm mã như Chứng khoán, Xây dựng, Cảng biển, Dầu khí, một số mã ngân hàng….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh,  ảnh hưởng chính đến từ các mã Largecap như VHM, VJC, VNM…. Thống kê cho thấy Số lượng mã có Trend_up đã giảm chậm lại và bắt đầu có tín hiệu tạo 01 đáy đầu tiên ở vùng 35% (35% mã trên toàn thị trường vẫn đang duy trì tín hiệu Up trend ngắn hạn). Dòng tiền money_in tiếp tục gia tăng. Như vậy thị trường đang bắt đầu có tín hiệu dần tạo đáy ngắn hạn. Tuy nhiên do VNINDEX, VN30 vẫn chưa thể phục hồi và tạo đáy trở lại ngay được do ảnh hưởng của một số mã ảnh hướng lớn vẫn còn suy yếu và định giá VN30 vẫn suy giảm. Cũng như nhóm mã ngân hàng chưa thể phục hồi tăng trưởng trở lại nhanh chóng. Do đó, tiếp tục theo dõi, chờ thị trường xác nhận đáy Trend_up đầu tiên, sau đó sẽ có 1 nhịp điều chỉnh trở lại, chỉ số VN30 có thể giảm sâu hơn nhưng Trend_up sẽ tạo đáy sau cao hơn đáy trước mới Xác nhận đáy của thị trường. Cũng như chờ dòng Ngân hàng quay trở lại tăng trưởng. Thị trường chỉ có thể tăng trưởng nếu Dòng ngân hàng tăng trưởng và đồng pha trở lại của các mã trong nhóm ngành. 

    + Hiện nay VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. VN30 có định giá suy giảm và thị giá dưới giá trị định giá. Do đó ngắn hạn hạn chế bán ra. VN30 có hỗ trợ mạnh, tâm lý là vùng 860-870, tương đương đáy cũ tháng 07/2018. VNINDEX hỗ trợ 946-950. Giá trị Short_value đang tiệm cận giá trị Value. Điều kiện để VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại, cũng như kỳ vọng xu hướng định giá kết thúc suy giảm là: Giá trị Short_value phải tăng trưởng trở lại sau khi test Value  thành công, để bảo đảm Short_value không thấp hơn value và kéo xu hướng định giá quay trở lại tích lũy (cần ít nhất 06-07 phiên để chắc chắn xác nhận xu hướng Short_value VN30 không thấp hơn Value. Nếu thấp hơn sẽ tiêu cực và kéo dài thời gian tích lũy, phục hồi). Xu hướng định giá phụ thuộc lớn vào tình hình kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh. Sẽ được xác nhận kết thúc suy giảm, tích lũy chắc chắn khi kết quả kinh doanh Q2 tăng trưởng trở lại so với quí I/2019. Do đó thị trường dự kiến sẽ còn tích lũy phân hóa kéo dài ít nhất đến hết tháng 05 khi có thể dự phóng c kết quả kinh doanh của Quí 2/2019. Thị trường sẽ phân hóa mạnh. Thị trường trong giai đoạn cơ cấu dịch chuyển danh mục đầu tư, để định hướng gia tăng tỉ trọng vào nhóm mã có khẳ năng sinh lợi tốt hơn thị trường. Trong đó nổi bật hiện nay là nhóm cổ phiếu công nghệ, năng lượng, dầu khí. Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng nếu có. Có thể dịch chuyển và gia tăng thêm tỉ trọng vào nhóm Công nghệ, năng lượng, dầu khí. Theo dõi trở lại nhóm ngân hàng, cảng biển và các mã tăng trưởng có khẳ năng hưởng lợi từ việc gia tăng tỉ trọng của các Quỹ MSCI. Các khuyến nghị gia tăng tỉ trọng mới sẽ được cập nhật khi có tín hiệu kết thúc điều chỉnh tích lũy. Chi tiết tham khảo các Danh mục


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần