Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/09/2022: VNINDEX gãy trend tăng ngắn hạn. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, hướng đến mức trung bình trong 01-02 phiên đến. Nhiều mã tiếp tục kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua. Rất nhiều mã chịu áp lực bán với khối lượng đột biến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. Tỉ trọng ngắn hạn cao, cần xem xét cơ cấu khi thị trường hồi phục.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm lại. Áp lực bán ngắn hạn đã gia tăng rất đột biến sau khi 05 vòng xoay chu kỳ T2 áp dụng không mang lại lợi nhuận lớn. Dẫn đến áp lực bán mạnh khi mất vùng hỗ trợ 1270-1275. Tâm lý lạc quan ngắn hạn kết thúc, bi quan gia tăng. VNINDEX kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh, tích lũy. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX giảm, áp lực cung tăng. Lực cầu VN30 cải thiện tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX chịu áp lực bán mạnh sau nhiều phiên không vượt qua kháng cự 1285+-. Kết phiên VNINDEX ở mức 1243,17 điểm giảm -2,28% với khối lượng giao dịch đột biến tăng 48,07% so với phiên trước. VNINDEX đang kết thúc trend_line tăng trưởng kéo dài từ tháng 07/2022 đến nay, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy. Kháng cự ngắn hạn gần nhất của VNIDEX hiện tại là vùng 1250-1253_tương ứng giá thấp nhất các ngày 23,29/08/2022. Hỗ trợ gần nhất vùng 1240+- và hỗ trợ mạnh hơn vùng 1220-1225. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 287+- tỉ USD_82%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 150+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX đang mất hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn với khối lượng đột biến. Do đó sẽ có phiên giao dịch phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự của xu hướng tăng tương ứng vùng 1260-1265. Kỳ vọng VNINDEX sẽ phục hồi trở lại ở vùng 1240+-, kiểm tra lại kháng cự 1260+- trong những phiên tới. Trường hợp áp lực bán vẫn gia tăng mạnh dẫn đến VNINDEX mất hỗ trợ gần nhất 1240+- thì VNINDEX có thể điều chỉnh về kiểm tra lại hỗ trợ 1225+-, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 07/2021 và 1210-1211 đỉnh giá cao nhất năm 2018 và kéo phục hồi trở lại, vượt lên 1240+-. Ngắn hạn dòng tiền vẫn tiếp tuc suy giảm và chưa có dấu hiệu gia tăng bắt đáy. Do đó cần chờ thống kê cho thấy dòng tiền ngắn hạn tạo đáy khi đang dần đi vào vùng 20-30% trong 02-04 phiên đến. Các trường hợp tỉ trọng cao, xoay vòng T+2 dẫn đến thua lỗ cần ưu tiên bán giảm tỉ trọng khi VNINDEX hồi phục. Bán giảm tỉ trọng đầu cơ, loại các mã yếu kém so với thị trường chung. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần