Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/08/2019: VNINDEX kiểm tra hỗ trợ trung hạn 960+-_Khối lượng giao dịch đột biến


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm mạnh,  Money_in giảm nhẹ.  Trend_up giảm cho thấy số lượng mã duy trì xu hướng tăng trên toàn thị trường tiếp tục giảm. Khẳ năng sinh lợi giảm. Dòng tiền giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch đột biến, dòng tiền ngắn hạn có thể bắt đầu tham gia bắt đáy ngắn hạn đối với các mã, nhóm mã đã giảm sâu trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng mua bán ngắn hạn cân bằng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX dưới ảnh hưởng nhóm tài chính, VN30 đã giảm khá mạnh về vùng hỗ trợ 960+- đây là vùng hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng tăng trưởng Định giá. VN30 tiếp tục bán mạnh về vùng 860+- là vùng hỗ trợ mạnh, tương ứng với Trend_line hỗ trợ tích lũy nối vùng đáy tháng 01/2019 và tháng 06/2019. Đây cũng là vùng hỗ trợ tăng trưởng trung bình chu kỳ 02 Quý, với yêu cầu nhóm mã VN30 cần phải có FA quay trở lại tăng trưởng trong 2 quý cuối năm thì VN30 sẽ tạo đáy vùng 860+- và phục hồi dần trở lại. Ngắn hạn, lực Cung của VN30 có thể có tín hiệu đạt đỉnh trong vài phiên đến. Tuy nhiên để lực cầu đối với VN30 gia tăng trở lại và có thể thắng lực cung thì thời gian còn kéo dài, sớm nhất dự kiến cũng >10 phiên giao dịch tiếp theo. Do đó, với VN30, nhóm tài chính và các mã suy yếu tương tự, cần phải tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục nếu có để hạn chế rủi ro cho đến khi VN30 quay trở lại tăng trưởng. 

        + Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh, dòng tiền, xu hướng sinh lợi đột biến tiếp tục tập trung số ít nhóm mã Khu Công Nghiệp, nhóm mã Upcom, bất động sản Bình Dương như IJC, TDC, BCM hay các mã HDC, NDN. Tuy nhiên một vài mã trong nhóm KCN, Upcom có thể có dấu hiệu chốt lãi, hoặc phân phối ngắn hạn, gây thua lỗ nếu mua giá cao. Cần thận trọng đánh giá tiềm năng tăng trưởng trung dài hạn nếu muốn mua mới. Ngắn hạn khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm. Vì vậy các vị thế mua mới tạm thời hạn chế mở thêm. Dự kiến trong phiên giao dịch đến VNINDEX sẽ phục hồi kiểm tra lại vùng 970-975, VN30 vùng 870-874. Xem xét cơ cấu danh mục, loại giảm các mã yếu kém. Tiếp tục nắm giứ các mã tăng trưởng mạnh theo xu hướng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần