Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/09/2022: VNINDEX rủi ro thua lỗ ngắn hạn vòng xoay T+2. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, hướng đến mức trung bình trong 02-04 phiên đến. Nhiều mã tiếp tục kết thúc xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy.. Số lượng mã có vùng bán giảm, lớn hơn số mã có vùng mua. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng. Cải thiện gia tăng ở nhóm mã xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, điện…Tỉ trọng hợp lý vẫn có thể chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Khối lượng giao dịch vẫn chưa cải thiện khi chu kỳ thanh toán được rút ngắn xuống còn T+2. Tâm lý vẫn trong vùng lạc quan ngắn hạn, mức độ lạc quan suy giảm. Tâm lý lạc quan ngắn hạn có thể kết thúc nếu VNINDEX không giữ được vùng hỗ trợ ngắn 1270+-. VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX giảm nhẹ, áp lực cung tăng nhẹ. Lực cầu VN30 cải thiện.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự 1285-1290. Kết phiên VNINDEX ở mức 1277,40 điểm tăng nhẹ 0,05%, khối lượng giao dịch gia tăng 15,41% với phiên trước, dưới mức trung bình. Một phần nhờ sự phục hồi của nhóm mã bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng. VN30 ở mức 1299,06 điểm tăng 0,07%, độ rộng tích cực hơn nhờ kỳ vọng nới room tín dụng cùa nhóm ngân hàng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1270-1275, 1290-1295. Đây cùng là vùng giá trung bình ngắn hạn T+2 hiện tại và là hỗ trợ của trend_line tăng trưởng nối các vùng giá thấp ngày 07/07/2022, 19, 25/07/2022 và 23/08/2022. Vùng hỗ trợ mạnh hơn 1260+- tương ứng trend_line nối các vùng giá thấp 11/07/2022, 27/07/2022 và 29/08/2022. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 294+- tỉ USD_84%+-/GDP danh nghĩa 2021. Vốn hóa VN30 154+- tỉ USD_52%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây không còn là vùng vốn hóa rẽ của thị trưởng, chỉ hợp lý khi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế tăng trưởng tốt.

    + Ngắn hạn khẳ năng sinh lợi tiếp tục suy giảm khi nhiều mã chuyển sang giai đoạn tích lũy, điều chỉnh. Dòng tiền vẫn chưa cải thiện như những kỳ vọng khi chu kỳ T2 áp dụng. Ngắn hạn VNINDEX chịu rủi ro nếu không giữ được vùng giá trung bình T2 tương ứng 1270-1275 và trend_line tăng trưởng ngắn hạn thì sẽ dẫn đến áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn khi vòng xoay T2 kém hiệu quả. Trường hợp tích cực VNINDEX rung lắc trên vùng hỗ trợ lực cầu ngắn hạn gia tăng kéo dòng tiền cải thiện và VNINDEX vượt kháng cự gần nhất 1280-1285 thì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn tiếp tục duy trì. Ngược lại VNINDEX mất hỗ trợ 1270+- thì áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng. Sau đó sẽ có phục hồi kiểm tra lại để cơ cấu danh mục, bán hạn tỉ trọng ngắn hạn đầu cơ. Ngắn hạn cơ hội sinh lợi ngắn hạn vẫn có trong thị trường, nhưng dòng tiền chưa cải thiện tốt. Phù hợp tỉ trọng thấp hoặc xoay vòng đầu cơ. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


 

 

Nhân Định Hàng Tuần