Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/05/2020: VN30 tăng điểm, một số cổ phiếu trong VN30 tăng trưởng ngắn hạn

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn phục hồi tăng. Dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ. Thị trường đang phục hồi điểm số dưới ảnh hưởng tích cực ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng bán. Khá nhiều mã trong VN30 đang có xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trở lại, thu hút dòng tiền mới gia tăng như MSN, HPG tiếp theo sau CTD. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


   + VNINDEX tăng rất tốt và hướng đến vùng đinh cũ gần nhất 795-800 dưới ảnh hưởng tích cực của VN30. VNINDEX có thể vượt được đỉnh cũ 797,5 ngày 20/04/2020 và hướng đến kháng cự tiếp theo 810-820, VN30 tương tự có thể vượt được đỉnh cũ 842,2 hướng đến 750+-. Điểm tích cực ngắn hạn là cổ phiếu HPG trong nhóm VN30 đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, qua đó đã hạn chế được rủi ro xu hướng định giá kết thúc suy thoái với khối lượng giao dịch đột biến. Đồng thời HPG cũng đang thoái được khả năng suy thoái 02 quý liên tiếp, dẫn đến dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh trở lại. Điều này đang xác nhận nhóm cổ phiếu sản xuất công nghiệp có thể tránh được khẳ năng suy thoái và phục hồi tốt. Đồng thời có thể kỳ vọng VN30, VNINDEX dưới ảnh hưởng của cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có thể quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn. 

   + Ngắn hạn dự báo HPG, tâm điểm của VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm lên vùng kháng cự 25+- trong ngắn hạn, tương ứng với trend_line nối các vùng đỉnh tháng 03/2018, 10/2018 và 01/2020 sẽ rung lắc điều chỉnh. Sau nhịp điều chỉnh này, HPG sẽ xác nhận hệ số tăng trưởng mới, và nếu đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng tốt hơn thị trường chung VNINDEX, VN30 thì sẽ xem xét mở mua khi điều chỉnh trở về vùng hỗ trợ tương ứng. Ngắn hạn lực cầu của VNINDEX vẫn giảm, lực cầu gia tăng nhiều vào VN30. Khá nhiều mã sau quá trình tăng mạnh cần điều chỉnh tích lũy chờ nâng mức định giá hay triển vọng tăng trưởng mới, dẫn đến thống kê số lượng mã có dòng tiền trên toàn thị trường giảm. Vì vậy, do số lượng mã có vùng mua gia tăng tốt, nhưng cần phải chọn lọc kỹ mã. Chỉ ưu tiên xem xét mở các vị thế mua ngắn hạn đối với các mã có vùng mua, vào trend mới khi xảy ra rung lắc. Đồng thời vẫn xem xét bán lướt, cơ cấu tỉ trọng ngắn hạn đối với các mã đang đi vào vùng taget dự kiến. VNINDEX có thể vượt được đỉnh cũ 797,5 ngày 20/04/2020 và hướng đến kháng cự tiếp theo 810-820, VN30 tương tự có thể vượt được đỉnh cũ 842,2 hướng đến 750+-. Sau đó sẽ chịu áp lực bán chốt lãi ngắn hạn mạnh, điều chỉnh trở lại vùng hỗ trợ 790+-. Đây là vùng giá hỗ trợ mới để xem xét cho các vị thế mở mới đầu tư. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần