Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 07/02/2020: VN30 kiểm tra vùng kháng cự 860-870_Hạ bậc xếp hạng tăng trưởng_Trend_up tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dưới mức trung bình, tốc độ giảm chậm lại.  Dòng tiền ngắn hạn tăng tốc độ tăng chậm lại và có thể suy giảm nhẹ trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng mạnh lớn hơn vùng bán. Tập trung ở nhiều mã đã bị bán mạnh trong thờii gian vừa qua như Hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, BDS, dầu khí, một số mã ngân hàng. Ngân hàng là nhóm mã tích cực nhất khi sớm lấy lại được nền giá trước khi thị trường chịu ảnh hưởng tiêu cực. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 + Nhịp giảm điểm vừa qua, có thể xem nguyên nhân chính là Dịch cúm Virus Corona ở Vũ Hán, dẫn đến tình trạng Trung Quốc phong tỏa các thành phố. Sau đó là các nước lân cận cũng đóng cửa biên giới khi e ngại không thể kiểm soát được tốc độ lây lan bệnh dịch. Chính điều này dẫn đến các nước bắt đầu đánh giá tác động đến tăng trưởng GDP và cũng là lý do xu hướng Định giá của VNINDEX, VN30 chuyển từ trạng thái Tích lũy sang Suy giảm. Về khẳ năng suy giảm định giá, hiện tại chỉ có thể đánh giá chắc chắn khi kết thúc Quí I/2020, nhưng có thể chắc chắn rằng VN30 không thể vượt qua được vùng giá 880+-, VNINDEX 960+- cho đến hết Quí I/2020. Về dự báo trong tình hình mới, định giá hợp lý của chỉ số VNINDEX lúc này là 940-950, VN30 860-870 và mức định giá này có thể suy giảm theo từng quí do ảnh hường suy giảm GDP hay EPS của thị trường. Với dự kiến mức độ suy giảm hiện nay là 1-1,1% mỗi quý. Vì vậy, xét trên quan điểm đầu tư tăng trưởng theo chu kỳ 01-03 quý thì mức độ kỳ vọng của thị trường đã bị hạ bậc, yêu cầu ưu tiên hạ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng cho đến khi có những câp nhật mới, định hướng mới. 


    + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 860+- và 940+- như đã dự kiến phiên trước. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn đang bắt đầu xác nhận chuyển sang Suy giảm với kháng cự của xu hướng suy giảm định giá hiện nay là vùng 940+- của VNINDEX và 860+- của VN30. VNINDEX phục hồi yếu hơn VN30 với kháng cự ngắn hạn cũng như đà phục hồi được nâng lên 945+ tương ứng với vùng đáy cũ tháng 12/2019 và tháng 01/2020. VN30 phục hồi tốt hơn do tập trung chủ yếu là nhóm ngân hàng ít chịu ảnh hưởng, nhiều mã vượt qua vùng giá trước khi chịu ảnh hưởng dịch cúm như CTG, STB, VPB, HDB, ACB… Tuy nhiên ngắn hạn VN30 lại tiếp tục bị hạ mức xếp hạng tăng trưởng và điều kiện để VN30 có thể được nâng bậc trở lại là VN30 yêu cầu phải duy trì 03 phiên liên tiếp > 860+-. VN30 có kháng cự mạnh tiếp theo là 866+-.

    + Ngắn hạn Nhóm Ngân hàng là nhóm hầu như không chịu ảnh hưởng mạnh trong nhịp giảm điểm vừa qua. Phần còn lại hầu như chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhịp suy giảm vừa qua. Các nhóm mã giảm điểm mạnh có dòng tiền bắt đáy money_in ngắn hạn mạnh như theo thống kê của hệ thống trong những phiên trước đây. Dòng tiền gia tăng mạnh trong 03-04 phiên liên tiếp với mức giá trung bình theo VNINDEX là 920+- và VN30 là 835+- và dự kiến dòng tiền ngắn hạn sẽ khó có thể gia tăng mạnh tiếp tục trong những phiên đến, cũng như các mã bắt đáy sẽ chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn trong 01-03 phiên tiếp theo. Mặc dù nhịp giảm điểm vừa qua, nhiều nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên do hiện tại xu hướng chung của chỉ số VNINDEX, VN30 đều suy giảm định giá và chưa thể đánh giá chính xác tác động suy giảm. Nên tỉ trọng đầu tư tăng trưởng hạn chế gia tăng. Hiện tại chỉ phù hợp giao dịch ngắn hạn. Có thể mua tích lũy đầu tư trung dài hạn với tỉ trọng không quá 50% vốn, với các nhóm mã cơ bản Khu công nghiệp, các mã cơ bản ít chịu ảnh hưởng… Đồng thời có thể mua lướt hạ giá vốn nếu có đối với trường hợp tỉ trọng đầu tư vẫn còn cao hoặc lướt sóng với các mã chịu ảnh hưởng và đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua như nhóm hàng không, cảng biển, bất động sản…. Ưu tiên các mã có vùng mua khi xảy ra rung lắc. Đối với các trường hợp nếu vẫn còn duy trì tỉ trọng cao. Nên tiếp tục cơ cấu danh mục khi thị trường phục hồi, cũng như có thể xem xét chốt lãi các vị thế bắt đáy ngắn hạn nếu có trong những phiên đến khi VN30, VNINDEX tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 945+- và 865+-. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


  

 

 

 


Nhân Định Hàng Tuần