Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 06/08/2019: VNINDEX kiểm tra hỗ trợ trung hạn 965+-


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in giảm nhẹ.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn đã gia tăng trở lại, tập trung vào nhóm mã tài chính, dầu khí. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì khá tốt ở một số mã như nhóm Bia, SMB, WSB… các mã có tính chất đầu cơ như HBC, ITA, CTI.. một số mã thủy sản dệt may…. vẫn có thể xem xét đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX như đã phân tích ở nhận định đầu tuần, đang có tín hiệu đảo xu hướng, cũng như dự kiến có rung lắc rất mạnh điểu chỉnh về vùng hỗ trợ 970+- trước khi xác nhận có thể quay trở lại tăng trưởng. Hỗ trợ mạnh của VNINDEX là 960-965. Với ảnh hưởng suy yếu chủ yếu của VN30, nhóm tài chính. VN30 cũng có tín hiệu đảo xu hướng ngắn hạn và điều chỉnh về kiểm tra vùng hỗ trợ mạnh 870+-.

       + Xu hướng của VN30 hiện nay khá nhạy cảm khi phụ thuộc khá lớn vào nhóm cổ phiếu như VHM, VRE trong khi nhóm cổ phiếu này không đủ dữ liệu để có thể định giá chắc chắn. Bên cạnh đó GAS, VIC, khẳ năng tăng trưởng kém. VCB đã vào vùng taget 79-83 như đã khuyến nghị… Do đó, nếu VN30 mất vùng hỗ trợ quan trọng 865-870 trong những phiên đến thì có thể xảy ra tình trạng tiếp tục bán mạnh cục bộ ở nhiều mã mới có thể phục hồi trở lại. Vì vậy, trong ngắn hạn, cần phải tiếp tục xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng các mã suy yếu, có vùng bán, nhất là nhóm cổ phiếu thuộc VN30, tài chính để quản trị rủi ro. Việc mua mới đối với VN30 chỉ được xem xét khi VN30 xác nhận quay trở lại tăng trưởng, cũng như Lực Cầu bắt đầu gia tăng trở lại. Vẫn có thể cơ cấu, gia tăng tỉ trọng sang nhóm mã tăng trưởng mạnh. Chỉ uu tiên các mã trong danh mục tăng trưởng, có vùng mua hoặc vào trend mới.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần