Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 06/12/2022: VNINDEX kháng cự định giá 1100-1110_Dòng tiền tăng chậm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

      + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm trên mức 80% số mã trên toàn thị trường đang có trend_up ngắn hạn. Số lượng mã đang vượt trend_line giảm giá trung dài hạn gia tăng. Các mã chứng khoán đầu ngành như HCM, SSI đang nổ lực vượt trend_line giảm giá trung hạn, có dòng tiền lớn đang gia tăng. Với kỳ vọng thanh khoản trung bình của thị trường sẽ cải thiện. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, thị trường bắt đầu phân hóa, chịu áp lực bán ngắn hạn ở vùng kháng cự mạnh. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn vùng bán. Nhiều mã vẫn luân phiên phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự trend_line giảm giá trung hạn. Số mã có trend_up trung hạn bắt đầu gia tăng trở lại, tập trung vào các mã đầu ngành, đang có hỗ trợ giải ngân lớn của nhà đầu tư nước ngoài, là các mã nên được ưu tiên xem xét chọn lọc khi rung lắc điều chỉnh. Tâm lý ngắn hạn trong vùng lạc quan. VN30, VNINDEX có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong 01-02 phiên đến.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm, trên mức trung bình, có rủi ro suy giảm trong những phiên đến. Nhiều mã bắt đầu không thu hút thêm dòng tiền ở vùng giá hiện tại. Cần ưu tiên đánh giá, cơ cấu giảm ti trọng các mã yếu kém trong những phiên đến. Dòng tiền lớn vẫn đang gia tăng ở nhiều mã trong đó có các mã nhóm chứng khoán. Lực cầu ngắn hạn tăng, lớn hơn lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1093,67 điểm tăng 1,26%, khối lượng giao dịch tăng 9,66% gấp 1,8 lần so với trung bình. VN30 1110,94 điểm tăng 1,64%, khối lượng giao dịch tăng 13,26% so với phiên trước, hơn 2 lần so với trung bình. Ảnh hưởng tích cực đến từ tổ chức nước ngoài với các mã đầu ngành ở các nhóm ngành đang được giải ngân mạnh. VNINDEX, VN30 đang kiểm tra lại trend_line giảm giá trung hạn nối vùng đỉnh tháng 04/2022 và 08,09/2022 với vùng kháng cự gần nhất 1100-1110, 1120-1130. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX, VN30 là 1085-1089, 1090+-, hỗ trợ mạnh hơn vùng 1050+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 242+- tỉ USD_66%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 133+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn rất nhiều mã tích cực dưới ảnh hưởng giải ngân mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp đối với các vị thế gia tăng giải ngân theo với mức dừng lỗ được nâng lên tương ứng giá trị trung bình ngắn hạn của từng cổ phiếu, và chỉ mua đuổi khi các mã chưa vào vùng quá mua ngắn hạn. Ngắn hạn VN30, VNINDEX sẽ đi vào vùng quá mua trong 01-02 phiên đến. VNINDEX, VN30 có thể được tiếp tục tăng điểm lên vùng 1110-1115, 1120-1130 và sẽ chịu áp lực rung lắc mạnh, áp lực bán ngắn hạn do đi vào vùng quá mua ngắn hạn. Cần lưu ý, dòng tiền ngắn hạn có rủi ro đạt đỉnh trong 01-03 phiên đến, và có thể chuyển sang giai đoạn tăng giảm zich zăc. Vì vậy hạn chế mua đuổi, có thể xem xét các vị thế bán lướt, cơ cấu danh mục. Hiện tại các vị thế gia tăng tỉ trọng mới chỉ nên xem xét sau khi xu hướng ngắn hạn short_value của VNINDEX, các mã quay trở lại tăng trưởng. Nên ưu tiên vào những mã, nhóm mã không chịu ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu, không chịu các áp lực đáo hạn trái phiếu trong thời gian tới. Các nhóm mã cơ bản tốt, duy trì tăng trưởng, tỉ lệ tiền mặt cao. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần