Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 06/08/2020: VN30 lưỡng lự trước vùng 790+-_Cần kích cầu mạnh nhóm VN30, ngân hàng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in tăng nhẹ. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn bất ngờ giảm, tốc độ giảm khá mạnh. Dòng tiền tăng nhẹ và vẫn duy trì trên trung bình, trong thị trường. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm vẫn duy trì lớn hơn vùng bán, vùng bán ngắn hạn tăng. Thị trường vẫn có nhiều mã  tăng trưởng, cơ bản tốt trong nhóm Khu công nghiệp như SZC, SNZ, LHG, MH3… tăng tốt. Hoặc một số mã giảm sâu dưới giá trị như HAP, VGG… Vẫn khá nhiều mã có vùng mua ngắn hạn có thể tiếp tục xoay tua, gia tăng đầu tư đầu cơ. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


  + VNINDEX, VN30 tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng kháng cự quan trọng như đã phân tích 850+- và 790+-. Lực cầu vẫn duy trì gia tăng và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vẫn là nhóm ngân hàng. Xu hướng của giá trị ngắn hạn Short_value đã chuyển sang phục hồi với vùng hỗ trợ 832+-, 774+-. Hiện tại VN30 lực cầu ngắn hạn vẫn gia tăng và có thể thắng lực cung trong vài phiên đến. Cần phải có động lực lớn với lực cầu gia tăng mạnh từ nhóm ngân hàng mới có thể kỳ vọng chỉ số VN30, break được vùng kháng cự quan trọng sau nhiều lần giảm mạnh, phục hồi rồi lại giảm mạnh. 

  + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục rung lắc điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ 832+-, 774+- trong vài phiên tiếp theo. Về mặt điểm số việc xác nhận xu hướng tăng trưởng ngắn hạn là chưa có cơ sở do xu hướng định giá tích lũy kẹp giữa các xu hướng và tình hình kinh doanh quý III/2020 chưa đủ dữ liệu dự báo như đã nhiều lần phân tích. Trường hợp kể cả khi xác nhận tăng trưởng do nhóm ngân hàng, thì nhóm này cũng sẽ có nhịp điều chỉnh back_test trở lại vùng 790+- mạnh, để đánh giá tốc độ tăng trưởng mới. Lúc đó mới xem xét chọn lọc gia tăng đầu tư. Ngắn hạn, thị trường tăng điểm nhưng số lượng mã có Trend_up lại giảm khá mạnh. Thể hiện áp lực bán cơ cấu danh mục ở nhiều mã yếu kém. Bên cạnh đó, vẫn có khá nhiều cơ hội để xem xét mở mới, gia tăng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng trung bình. Vì vậy, tiếp tục rà soát danh mục, loại giảm các mã yếu kém nếu có khi số mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng. Vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư một số mã tăng trưởng tốt trong nhóm Khu công nghiệp, điện, nước, logistics.. Chi tiết tham khảo các Danh mục. Nhân Định Hàng Tuần