Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 06/05/2020: VNINDEX phục hồi nhờ nhóm vốn hóa lớn_Trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn bắt đầu giảm. Dòng tiền ngắn hạn giảm. Thị trường đang phục hồi điểm số dưới ảnh hưởng tích cực ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn vùng bán. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


  + VNINDEX, VN30 hồi phục mạnh và tương đối bất ngờ, đặc biệt trường hợp VHM, VRE tăng mạnh khi chịu lực bán thỏa thuận lớn của khối nước ngoài. Tạo động lực để VNINDEX, VN30 quay trở lại kiểm tra vùng đỉnh cũ ngắn hạn 800+-, 738+- ngày 20/04/2020. Khối lượng giao dịch VN30 tăng 58,5% so với phiên trước, với lực cầu ngắn hạn gia tăng trở lại. Khẳ năng tăng điểm và dòng tiền vẫn tập trung mạnh ở nhóm KCN và xây dựng, tuy nhiên nhóm mã này dự kiến sẽ chịu áp lực rung lắc chốt lãi ngắn hạn khá mạnh trong những phiên đến. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 hiện nay vẫn là suy giảm, ngắn hạn tích lũy.

   + Ngắn hạn, chỉ số VNINDEX tăng tốt nhờ ảnh hưởng lớn của số ít cổ phiếu VHM, VRE, VIC…. Dự kiến dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn VNINDEXsẽ nổ lực kiểm tra lại vùng giá 795+-. Trong khi đó tỉ lệ mã có Trend_up trên toàn thị trường giảm. Động lực tăng điểm phụ thuộc vào số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Vì vậy các vị thế gia tăng tỉ trọng mới sẽ được xem xét riêng lẽ nếu các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này xác nhận tăng trưởng trở lại. Thống kê thị trường chung, tỉ lệ mã có dòng tiền và trend_up giảm, các vùng giá mua hợp lý, hấp dẫn dã dần cạn kiệt. Do đó cần theo dõi rà soát danh mục. Theo dõi các tín hiệu chốt lãi ngắn hạn dư kiến sẽ xuất hiện trong vài phiên đến, đặc biết đối với nhiều trường hợp mạnh như nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, điển hình như SZC đã tăng hơn 50% kề từ vùng giá 12-13, hay CTD từ vùng giá 45-46. Chi tiết tham khảo các danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần