Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 06/04/2020: VNINDEX, VN30 duy trì phục hồi_Dòng tiền, trend_up đồng thuận tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up tăng tốt, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường phục hồi tăng, dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh đồng thuận. Giá tăng, lượng tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng lớn hơn vùng bán. Rất nhiều mã phục hồi tốt, có vùng mua ngắn hạn mở rộng trên thị trường. VNINDEX, VN30 trong vùng mua. Tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi rất tốt với số lượng mã có trend_up tăng, dòng tiền, khối lượng giao dịch tăng tích cực. VNIDEX, VN30 vượt được vùng kháng cự mạnh ngắn hạn 720-725. Hiện nay mục tiêu của chỉ số VNINDEX, VN30  hướng đến vùng 760-770 và 700-710, có thể mở rộng lên vùng 810+- và 750+-. Tương ứng với các cổ phiếu đầu ngành ở các kháng cự mạnh như VCB (70-72), MSN (60-62), VIC (102-105), BVH (48-52)… Khối lượng giao dịch của VNINDEX, VN30 tăng hơn 50% so với phiên trước, với dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, qua đó xác lập hỗ trợ mạnh ngắn hạn của VNINDEX là 710-715. VNINDEX, VN30 cũng như hầu hết các mã kết thúc giai đoạn suy giảm mạnh, chuyển sang quá trình phục hồi, tích lũy. Do đó lực cầu ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng, luân phiên, xoay vòng ngắn hạn trong thị trường, tạo ra những cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt. 

   + Ngắn hạn với một số mã mạnh, phục hồi sớm và tốt nhất như BVH, VIC sẽ đi vào vùng kháng cự gần nhất trong 01-03 phiên đến với các vùng kháng cự tương ứng như trên, sẽ xảy ra áp lực chốt lời ngắn hạn, rung lắc mạnh. VNINDEX tương ứng cũng sẽ chịu áp lực chốt lời, rung lắc mạnh ở vùng 750+-, VN30 695-700 trong những phiên đến. Do đó, nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, các kháng cự mạnh. Các vị thế đã gia tăng tỉ trọng thành công, cổ phiếu có sẳn có thể xem xét bán lướt ở các vùng taget đã dự kiến, hoặc cơ cấu danh mục, loại giảm các mã yếu kém nếu có. Dòng tiền sẽ vẫn tiếp tục gia tăng trong thị trường do nhiều cổ phiếu vẫn nằm sâu dưới vùng kháng cự mạnh, dưới vùng định giá suy giảm. Vì vậy vị thế gia tăng tỉ trọng vẫn tiếp tục mở rộng khi xảy ra rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn của VNINDEX là 720-725, VN30 670-673. Với taget cho nhịp phục hồi này dự kiến là vùng định giá đang suy giảm. Ưu tiên các mã có vùng mua, các mã cơ bản đầu ngành phục hồi tốt nhất thị trường. Vị thế mua sẽ được xem xét đóng lại khi dòng tiền có tín hiệu suy yếu. Chi tiết tham khảo các danh mục.


Nhân Định Hàng Tuần